Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru’n croesawu’r gostyngiad diweddaraf mewn Diweithdra yng Nghymru

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi croesawu’r ystadegau diweddaraf am y Farchnad Lafur a gyhoeddwyd heddiw. Mae’r ffigurau’…

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi croesawu’r ystadegau diweddaraf am y Farchnad Lafur a gyhoeddwyd heddiw. Mae’r ffigurau’n dangos bod cyfradd diweithdra yng Nghymru wedi gostwng 8.4% o’i gymharu a’r chwarter diwethaf.

Meddai Mrs Gillan: “Rydym yn croesawu’r gostyngiad hwn, ond ni allwn anghofio’r sefyllfa rydym wedi’i hetifeddu gan y Llywodraeth flaenorol. Mae diweithdra yng Nghymru wedi cynyddu bron 50 y cant o 82,000 i dros 120,000 dros y 10 mlynedd diwethaf.

“Mae cyfradd diweithdra yng Nghymru’n dal yn uwch na chyfradd y DU, sy’n 7.8%, ac mae hynny’n pwysleisio’n barhaus y gwaith pwysig sydd angen ei wneud i gael pobl yn ol i waith. Rhaid i ni weithredu os ydym am sicrhau nad yw’r dirwasgiad yn gadael Cymru mewn sefyllfa o ddiweithdra am flynyddoedd lawer.”

Mae’r lefel Anweithgarwch Economaidd yn 505,000 ar hyn o bryd yng Nghymru, sy’n gynnydd o 8,000 ers y chwarter diwethaf. Mae cyfradd Anweithgarwch Economaidd Cymru yn 26.6 y cant, yr ail uchaf yn y DU ar ol Gogledd Iwerddon.

Ychwanegodd Mrs Gillan: “Rhaid i ni weithio gyda’n gilydd yn San Steffan ac yng Nghymru i helpu Cymru i ddechrau gweithio eto. Drwy weithio gyda’n cydweithwyr yn yr Adran Gwaith a Phensiynau, rydym yn benderfynol o gyfleu’r neges fod gwaith yn talu a bod Cymru yn agor ei drysau i fusnes.”

“Rydw i hefyd wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth a Llywodraeth Cynulliad Cymru i ddenu mwy o fusnesau i Gymru er mwyn creu mwy o gyfleoedd ar gyfer ein gweithlu parod ac eiddgar.  Siaradais a Dirprwy Brif Weinidog Cymru yn gynharach heddiw i drafod y ffordd orau o gydweithio er mwyn cyflawni hyn.”