Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru: y cydrannau alltraeth cyntaf yn cael eu gosod ar gyfer Gwynt y Môr yn ‘newyddion gwych’

Heddiw, mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan wedi croesawu’r cyhoeddiad bod y gwaith o osod y cydrannau alltraeth cyntaf ar gyfer Gwynt…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw, mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan wedi croesawu’r cyhoeddiad bod y gwaith o osod y cydrannau alltraeth cyntaf ar gyfer Gwynt y Mor, un o’r ffermydd gwynt ar y mor mwyaf yn Ewrop, wedi cychwyn oddi ar arfordir gogledd Cymru heddiw.

Mae Fferm Wynt Alltraeth Gwynt y Mor Cyf wedi dyfarnu contractau gwerth dros £70miliwn i gwmniau yng Nghymru, a disgwylir y bydd mwy yn cael eu cyhoeddi cyn hir. Ymwelodd Ysgrifennydd Cymru a Bi-Fab yn Fife, yr Alban yn ddiweddar, lle gwelodd y siacedi y bydd y tyrbinau gwynt yn cael eu gosod arnynt yn cael eu cynhyrchu.

Dywedodd Mrs Gillan:

“Mae’r cyhoeddiad hwn yn newyddion gwych i ogledd Cymru a’r DU. Yng Nghymru, mae’r sector ynni’n hanfodol bwysig i’n heconomi, ac mae’r cyhoeddiad hwn yn cadarnhau unwaith yn rhagor bod Cymru mewn sefyllfa ddelfrydol i groesawu mewnfuddsoddiad gan y sector ynni adnewyddadwy.

“Pan wnes i ymweld a’r Alban ym mis Mawrth, cefais gyfarfod ag uwch reolwyr RWE ac uwch gynrychiolwyr Scottish Development International (SDI) i drafod sut i ddenu mwy o fuddsoddiad o’r tu allan i Gymru. Mae gennym ni lawer iawn i fod yn falch ohono eisoes: datblygiadau gwynt newydd yn y mor fel North Hoyle, Gwastadeddau’r Rhyl a nawr gallwn ychwanegu Gwynt y Mor, sy’n hwb mawr i economi Cymru.”

Published 8 May 2012