Stori newyddion

Yr Ysgrifennydd Gwladol yn croesawu’r cynnydd yn nifer y bobl mewn gwaith yng Nghymru

Croesawodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y cynnydd yn nifer y bobl mewn gwaith yng Nghymru a’r gostyngiad yng ngraddfa’r anweithgarwch…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Croesawodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y cynnydd yn nifer y bobl mewn gwaith yng Nghymru a’r gostyngiad yng ngraddfa’r anweithgarwch economaidd..

Mae’r Ystadegau Llafur diweddaraf a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod y  raddfa o bobl mewn gwaith yng Nghymru  yn 67.3%, cynnydd o 0.2% ar y  chwarter diwethaf, tra bod graddfa’r anweithgarwch economaidd yng Nghymru I lawr i 26.2%, cwymp o 0.4% ar y chwarter diwethaf.

Ym mis Rhagfyr, roedd Cyfrif y rhai oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru yn 71,000, cwymp o 8,000 ar yr un mis yn y flwyddyn flaenorol.

Dywedodd Mrs Gillan: “Mae hyn yn gwymp calonogol, fodd bynnag mae’n rhaid inni ddal i weithio gyda’n gilydd i oresgyn yr hyn a adawyd inni gan y Llywodraeth flaenorol.   Mae Anweithgarwch Economaidd yng Nghymru yn parhau’n uwch nac yn unman arall yn y DU, ar wahan I Ogledd Iwerddon a Gogledd Ddwyrain Lloegr, tra bod y raddfa diweithdra’r drydydd isaf yn y DU.

“Rydym yn ymrwymedig i weithio mewn partneriaeth a’r Adran Gwaith a Phensiynau i anfon y neges bod gweithio’n talu, ac i weithio gyda  Llywodraeth Cynulliad Cymru i ddod a mwy o fusnesau i Gymru er mwyn cynyddu’r cyfleoedd sydd ar gael i’n gweithlu  parod a bodlon  i weithio.”

Published 19 January 2011