Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu ymgyrch Google i roi busnesau ar-lein

Heddiw mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan wedi croesawu lansiad menter Google, ‘Cael Busnesau Cymru Ar-lein’. Bydd perchnogion busnes…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan wedi croesawu lansiad menter Google, ‘Cael Busnesau Cymru Ar-lein’.

Bydd perchnogion busnes yng Nghymru yn dod at ei gilydd yng Nghaerdydd i ymuno a Google wrth iddynt lansio eu hymgyrch blwyddyn - mewn partneriaeth a Llywodraeth Cymru - i helpu i roi hwb i’r economi ar-lein yng Nghymru.

Amcan digwyddiadau a gweithdai Google yw rhoi cymorth a chyngor i fusnesau beth bynnag fo’u harbenigedd technegol - o gychwyn a chreu eu gwefan gyntaf, i wella gwefan bresennol a marchnata ar-lein.

Dywedodd Mrs Gillan: “Mae annog busnesau bach yng Nghymru i fynd ar-lein a defnyddio’r rhyngrwyd yn hanfodol i’r economi yng Nghymru, ac rwy’n croesawu’r ffaith bod Google yn lansio ‘Cael Busnesau Cymru Ar-lein’ heddiw.

“Os nad ydy eich busnes wedi cysylltu a’r we, fe allech fod yn colli allan ar nifer o fuddion y byd digidol. Mae gan y rhyngrwyd y pŵer i symbylu twf o ran gwerthu a denu cwsmeriaid nad ydyn nhw’n “gyrru heibio’r drws”.

“Wrth gwrs, mae’r seilwaith a fydd yn galluogi busnesau i fanteisio ar y cyfleoedd ar-lein yn hanfodol. Mae Llywodraeth y DU wedi darparu £57 miliwn i wella band eang ledled Cymru. Bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth i ddyheadau cwmniau am dwf a’u cysylltiadau, gan wneud Cymru yn lle gwych i sefydlu neu gynnal busnes.

“Llongyfarchiadau i Google am gyflwyno’r fenter hon ac i Lywodraeth Cymru am ei chefnogi. Gobeithio y bydd nifer o fusnesau yng Nghymru yn manteisio ar y cyfleoedd newydd sydd ar gael.”

Published 6 March 2012