Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu’r cynnydd pellach mewn lefelau cyflogaeth yng Nghymru

Heddiw, croesawodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan yr Ystadegau diweddaraf am y Farchnad Lafur a gyhoeddwyd heddiw, sy’n dangos bod…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw, croesawodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan yr Ystadegau diweddaraf am y Farchnad Lafur a gyhoeddwyd heddiw, sy’n dangos bod lefelau cyflogaeth yng Nghymru wedi cynyddu am y pedwerydd mis yn olynol.

Mae ffigurau’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol yn dangos bod lefelau cyflogaeth yng Nghymru wedi codi 15,000 ers y chwarter olaf i 1.346m, 9,000 yn uwch na’r un chwarter yn 2010/11.

Mae ystadegau heddiw hefyd yn dangos bod cyfraddau a lefelau anweithgarwch economaidd yng Nghymru wedi gostwng, ac er bod y lefel diweithdra wedi codi fymryn, mae’r gyfradd wedi aros yr un fath.

Dywedodd Mrs Gillan:

“Mae’r ffaith bod lefelau cyflogaeth a gweithgarwch economaidd yng Nghymru wedi parhau i godi am y pedwerydd mis yn olynol yn newyddion calonogol iawn yn wir.

“Er bod y gyfradd diweithdra’n parhau i fod yn annerbyniol o uchel sef 8.9%, rydyn ni’n gweld rhywfaint o arwyddion calonogol bod pethau’n gwella.

“Mae’n amlwg bod llawer i’w wneud o hyd, ond mae llu o fesurau ar waith i fynd i’r afael a’r materion dan sylw, yn ogystal a helpu i hybu cyfleoedd twf ledled y wlad.”

Nodiadau i Olygyddion:

• 68.3% oedd y gyfradd cyflogaeth yng Nghymru, cynnydd o 0.1% ers y chwarter diwethaf

• Roedd y gyfradd diweithdra yn 8.9%, yr un fath a’r chwarter diwethaf ond 0.4% yn uwch na’r un chwarter yn 2010-11

• Roedd y gyfradd anweithgarwch economaidd yn 24.9%, sef 0.2% yn llai na’r chwarter diwethaf a 0.8% yn llai na’r un chwarter y llynedd

• Roedd cyfradd y rhai sy’n hawlio budd-dal diweithdra yn 5.6% ym mis Mawrth, yr un fath a mis Chwefror 2012 a 0.6% yn uwch o gymharu a’r llynedd

• Roedd lefel y bobl ifanc sy’n hawlio budd-dal diweithdra yn 28,500, cynnydd o 3,300 ers mis Mawrth 2011

• Mae’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO) yn cyfrif y nifer sy’n ddi-waith ond sydd eisiau swydd, sydd wedi bod yn chwilio am waith yn y pedair wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; hefyd y rheini sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i waith ac sy’n disgwyl dechrau yn y pythefnos nesaf.

Published 18 April 2012