Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu’r lleihad pellach yn ffigurau Diweithdra Cymru

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Dywedodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru bod y ffigurau cyflogaeth diweddaraf ar gyfer Cymru a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod polisiau…

Dywedodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru bod y ffigurau cyflogaeth diweddaraf ar gyfer Cymru a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod polisiau economaidd y Llywodraeth yn llywio adferiad economaidd a chreu swyddi yng Nghymru i’r cyfeiriad cywir. **

Meddai Mrs Gillan:** “Rwy’n croesawu’r newyddion a gyhoeddwyd heddiw, sy’n dangos bod mwy o bobl yn gweithio, a bod nifer y bobl sy’n ddi-waith yn lleihau. Mae’r rhain yn ffigurau calonogol, ac maent yn dangos bod polisiau economaidd y Llywodraeth yn gweithio yng Nghymru. **

“Fodd bynnag, ni all Cymru fynd i’r afael a phroblem hirdymor diweithdra ar ei phen ei hun. Mae’n hanfodol bod Llywodraeth Cymru yn y Cynulliad yn gweithio’n rhagweithiol gyda Llywodraeth y DU i greu’r amodau cywir ar gyfer creu swyddi a sicrhau twf economaidd yng Nghymru.** **Mae hyn yn cynnwys datblygu Parthau Menter a mentrau eraill a fydd yn ysgogi buddsoddiadau sector preifat.”

Hefyd, croesawodd Mrs Gillan y cwymp yn nifer y bobl yng Nghymru sy’n economaidd anweithgar.** Dywedodd: “Mae anweithgarwch economaidd yng Nghymru hefyd wedi lleihau 10,000 yn y chwarter diwethaf. Fodd bynnag, rydym yn dal i wynebu’r her o gynorthwyo rhagor o’r bobl sy’n ddi-waith yn y tymor hir i ymuno a’r byd gwaith. **Yr wythnos diwethaf, gwnaethom gyhoeddi bod y Rhaglen Waith newydd bellach wedi’i sefydlu ac ar waith, a bydd yn darparu cefnogaeth wedi’i theilwra ar gyfer rhagor o bobl sy’n hawlio budd-daliadau, gan gynnwys y rheini yng Nghymru.

“Er fy mod yn eu croesawu, mae ffigurau heddiw yn dangos na allwn fforddio llaesu dwylo wrth ymdrechu i gynnal a chreu swyddi yng Nghymru, gyda’r Llywodraethau yn Llundain a Chaerdydd yn cydweithio er mwyn manteisio i’r eithaf ar bob cyfle i helpu pobl i fynd i weithio.”**