Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu gwarant ariannol i gefnogi mwy o Fusnesau Bach i Ddatblygu yng Nghymru

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi croesawu’r newyddion am yr estyniad i gynllun llwyddiannus gan y Llywodraeth i ariannu twf…

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi croesawu’r newyddion am yr estyniad i gynllun llwyddiannus gan y Llywodraeth i ariannu twf mewn cwmniau bach hyfyw - ac i helpu sicrhau bod dyheadau’n troi’n weithredoedd a chreu swyddi mwy sector preifat yng Nghymru.

Bydd y cynllun llwyddiannus Gwarantu Cyllid i Fentrau yn parhau dros y pedair blynedd nesaf, gan olygu y bydd oddeutu £2 biliwn ar gael i gwmniau bach hyfyw heb hanes credyd neu ernes.  Bydd hyn yn rhoi cymorth bob blwyddyn i oddeutu 6,000 o fentrau bach a chanolig ledled y DU.

Dywedodd Mrs Gillan: “Busnesau bach yw asgwrn cefn economi Cymru ac maent yn hanfodol ar gyfer ein twf yn y dyfodol. Mae bron hanner gweithwyr Cymru’n cael eu cyflogi gan fusnesau bach a chanolig.

“Mae sicrhau bod busnesau hyfyw yn cael gafael ar ffynonellau addas ac amrywiol o gyllid yn hollbwysig i helpu i godi’r economi eto.  Mae’r llywodraeth yn ymroddedig i greu’r amodau ar gyfer twf cryf a chynaliadwy, drwy sicrhau bod gan y DU marchnadoedd effeithlon, deinamig a chystadleuol sy’n darparu’r cymorth priodol i fusnesau. Mae’r cyhoeddiad hwn yn gam pwysig i sicrhau bod hyn yn digwydd.

Roedd Mrs Gillan yn siarad yn dilyn ymweliad a WestBridge Capital yng Nghaerdydd, busnes ecwiti preifat sy’n cynnig buddsoddiad o hyd at £5 miliwn mewn busnesau bach a chanolig sy’n broffidiol ac yn tyfu’n gyflym ledled y DU.  Mae’r cwmni’n ymroddedig i gadw 25 y cant o enillion buddsoddiad yng Nghymru, ac ymhlith busnesau Cymru i gael buddsoddiad mae Mobile Computing Systems yn Abertawe, Ambiensis yng Nghaerdydd ac Isotemp Ductwork yng Ngwent.

Dywedodd Mrs Gillan: “ Yr wythnos diwethaf, cefais gyfle i gwrdd a rhai o dalent busnes gorau Cymru eleni yng Ngwobrau Fast Growth 50 Cymru.

“Mae busnesau bach fel y rhai Fast Growth 50 yn hanfodol ar gyfer twf yng Nghymru.  Ond er mwyn ehangu mae angen iddynt gael gafael ar amrywiaeth o ddewisiadau cyllid.  Mae’r Llywodraeth yn chwarae ei rhan drwy gefnogi gwerth £2 biliwn yn ychwanegol o fenthyciadau gan fanciau drwy’r cynllun poblogaidd Gwarantu Cyllid i Fentrau. Bydd hyn yn rhoi cymorth go iawn i gwmniau bach hyfyw, yn union fel y rhai Fast Growth 50, sy’n awyddus i dyfu.

“Ers mis Ebrill 2010, gwelwyd 125 o achosion cymwys am gyllid cynllun Gwarantu Cyllid i Fentrau yng Nghymru, gyda chyfanswm gwerth o £11.86 miliwn.  Bydd hyd yn oed mwy o fusnesau bach a chanolig yng Nghymru yn gallu manteisio’n awr ar y cyllid hwn, gan greu swyddi a chyfleoedd newydd a chryfhau economi Cymru ar gyfer y dyfodol.”