Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru’n croesawu’r gostyngiad yng nghyfradd anweithgarwch economaidd Cymru

Croesawodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, y cynnydd bychan yng nghyfradd cyflogaeth yng Nghymru heddiw, ynghyd a’r gostyngiad yng…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Croesawodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, y cynnydd bychan yng nghyfradd cyflogaeth yng Nghymru heddiw, ynghyd a’r gostyngiad yng nghyfradd anweithgarwch economaidd Cymru.  

Mae Ystadegau diweddaraf y Farchnad Lafur a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod cyfradd cyflogaeth Cymru wedi codi i 67.1%. Yn y cyfamser, gostyngodd cyfradd anweithgarwch economaidd Cymru 0.3% yn y chwarter olaf i 26.3%.

Meddai Mrs Gillan: “Tra croesewir y ffigyrau hyn am gyfraddau anweithgarwch economaidd a chyflogaeth yng Nghymru, maent yn atgyfnerthu’r angen am wyliadwriaeth gyson a gweithredu cydlynus ar draws Llywodraethau i sicrhau ein bod yn gwneud yn fawr o’r cyfleoedd i gynnal a chreu cyflogaeth yng Nghymru.”

Published 15 December 2010