Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru’n croesawu’r gostyngiad yng nghyfradd anweithgarwch economaidd Cymru

Croesawodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, y cynnydd bychan yng nghyfradd cyflogaeth yng Nghymru heddiw, ynghyd a’r gostyngiad yng…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Croesawodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, y cynnydd bychan yng nghyfradd cyflogaeth yng Nghymru heddiw, ynghyd a’r gostyngiad yng nghyfradd anweithgarwch economaidd Cymru.  

Mae Ystadegau diweddaraf y Farchnad Lafur a gyhoeddwyd heddiw yn dangos bod cyfradd cyflogaeth Cymru wedi codi i 67.1%. Yn y cyfamser, gostyngodd cyfradd anweithgarwch economaidd Cymru 0.3% yn y chwarter olaf i 26.3%.

Meddai Mrs Gillan: “Tra croesewir y ffigyrau hyn am gyfraddau anweithgarwch economaidd a chyflogaeth yng Nghymru, maent yn atgyfnerthu’r angen am wyliadwriaeth gyson a gweithredu cydlynus ar draws Llywodraethau i sicrhau ein bod yn gwneud yn fawr o’r cyfleoedd i gynnal a chreu cyflogaeth yng Nghymru.”

Cyhoeddwyd ar 15 December 2010