Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu’r twf yn Economi’r DU

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Cymru, wedi croesawu’r twf o 0.8 y cant, a oedd yn fwy na’r disgwyl, yn economi’r DU rhwng mis Gorffennaf a …

placeholder

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Cymru, wedi croesawu’r twf o 0.8 y cant, a oedd yn fwy na’r disgwyl, yn economi’r DU rhwng mis Gorffennaf a mis Medi.

Dywedodd Mrs Gillan: “Dyma’r twf mwyaf ar gyfer y cyfnod rhwng Gorffennaf a Medi a welwyd yn economi’r DU er 1999, ac mae’n dangos gwir hyder ym mholisiau economaidd y Llywodraeth glymblaid.

“Gan gyfuno hyn a’r ffigurau cyflogaeth diweddaraf ar gyfer Cymru - a ddangosodd fod 12,000 mwy o bobl wedi cael swyddi ym mhob cwr o Gymru - mae’n iawn i ni fod yn hyderus ei bod yn ymddangos bod adferiad economaidd sefydlog ar y gorwel, er bod y sefyllfa economaidd fyd-eang yn parhau’n ansicr .”

Ychwanegodd Mrs Gillan: “Mae’r Llywodraeth hon wedi ymrwymo i wneud popeth y gallwn i gefnogi cwmniau yn y sector preifat. Dim ond drwy dyfu a datblygu ein sector preifat yng Nghymru ac yng ngweddill y DU y gallwn adfer cydbwysedd ein heconomi, a gwyrdroi’r blynyddoedd o ddirywiad cymdeithasol ac economaidd ar yr un pryd.

“Mae angen i ni’n awr sicrhau y bydd y twf hwn yn parhau’n gryf, yn gynaliadwy ac wedi’i seilio’n gadarn yn y sector preifat. Rhaid inni feithrin busnesau cynhenid drwy greu amgylchedd sy’n eu helpu i lwyddo, gan wneud Cymru’n lle gwych i wneud busnes ac i greu swyddi.”

Mae’r ffigur 0.8% o dwf mewn Cynnyrch Mewnwladol Crynswth a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol heddiw, yn dilyn yr 1.2% o dwf a welwyd yn ail chwarter y flwyddyn, ac mae ddwywaith yn fwy na’r ffigur 0.4% a ddisgwylid gan ddadansoddwyr.

Published 26 Hydref 2010