Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu cytundeb Airbus ag American Airlines

Mae Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, wedi croesawu’r newyddion bod Airbus wedi cael yr archeb fwyaf erioed o 260 awyren gan American Airlines…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Ysgrifennydd Cymru, Cheryl Gillan, wedi croesawu’r newyddion bod Airbus wedi cael yr archeb fwyaf erioed o 260 awyren gan American Airlines, wrth i’r cwmni Americanaidd uwchraddio ei fflyd i gynnwys awyrennau gyda’r datblygiadau diweddaraf a pheiriannau sy’n fwy effeithlon o ran tanwydd.

Bydd Airbus yn darparu cyfuniad o’r awyrennau A320, A319 ac A321 i’r pedwerydd cwmni awyrennau mwyaf yn yr Unol Daleithiau, ac yn y ffatri ym Mrychdyn yn sir y Fflint y caiff yr adenydd eu cynhyrchu.

Dywedodd Mrs Gillan: “Mae hwn yn newyddion da i’r gweithwyr a’r cyflogwyr yn Airbus, sydd wedi llwyddo i sicrhau’r archeb sylweddol hwn gan gwmni awyrennau sy’n adnabyddus yn fyd-eang.  “Mae hyn yn tystio bod Airbus yn parhau i feithrin technolegau arloesol a blaengar yng Ngogledd Cymru i wneud adenydd rhai o’r awyrennau diweddaraf yn y byd.

“Mae’r sector cadwyn cyflenwi a’r diwydiant awyrofod yng Nghymru ymhlith y gorau yn y byd, yn darparu gwasanaeth a chymorth o’r radd flaenaf i’w cwsmeriaid.  Mae’r cwmni’n gwneud cyfraniad hanfodol at economi Cymru a’r DU ac mae busnesau fel Airbus yn chwarae rol allweddol yn ein helpu i gyflawni ein hamcanion i ddatblygu Cymru fel lle delfrydol i wneud busnes.”

Roedd Mrs Gillan wedi ymweld a’r ffatri ym Mrychdyn yn y gwanwyn hefyd, lle cyfarfu a’r rheolwyr yn ogystal a phobl ifanc sy’n elwa o leoliadau profiad gwaith a rhaglen prentisiaethau’r cwmni.

Published 21 July 2011