Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymry yn croesawu £200m o hyblygrwydd diwedd blwyddyn ar gyfer Llywodraeth Cynulliad Cymru

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw croesawodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru Cheryl Gillan gadarnhad Prif Ysgrifennydd y Trysorlys y bydd y Llywodraeth yn caniatau i Lywodraeth…

Heddiw croesawodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru Cheryl Gillan gadarnhad Prif Ysgrifennydd y Trysorlys y bydd y Llywodraeth yn caniatau i Lywodraeth Cynulliad Cymru ddefnyddio oddeutu £200m o hyblygrwydd diwedd blwyddyn eleni.

Mae cyhoeddiad heddiw yn dilyn adolygiad ledled y DU o hyblygrwydd  diwedd blwyddyn gan Adrannau’r Llywodraeth a’r Gweinyddiaethau Datganoledig ac mae’n rhan o gyhoeddiad ehangach Prif Ysgrifennydd y Trysorlys ynghylch lleihau gwariant yn dibynnu ar faint o danwario a fu.  

Meddai Mrs Gillan: “Yn dilyn yr adolygiad, mae’n amlwg bod angen i ni dynhau’r mynediad at hyblygrwydd diwedd blwyddyn ond wrth gadw at yr agenda o barch, bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gallu defnyddio stociau penodol o hyblygrwydd diwedd blwyddyn eleni. 

“Mae hyn yn golygu er gwaethaf yr heriau enfawr a wynebwn o ran y gyllideb ein bod wedi llwyddo i sicrhau bod Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gallu defnyddio oddeutu £200m o arian hyblygrwydd diwedd blwyddyn eleni.  Rwy’n gwybod y bydd hyn o fudd sylweddol i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.”

Nodiadau:

Mae’r stociau o hyblygrwydd diwedd blwyddyn, mewn gwirionedd, yn cynrychioli tanwariant sydd wedi cronni dros y blynyddoedd blaenorol.

Mae’r Llywodraeth wedi bod yn adolygu’r weithred o hawlio hyblygrwydd diwedd blwyddyn eleni fel rhan o’i gwaith i leihau’r diffyg yng nghyllideb y DU.