Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru’n ymweld â Busnesau Llwyddiannus De Ddwyrain Cymru

Mae busnesau Cymru’n chwarae eu rhan yn adferiad economi Prydain, meddai Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru heddiw. Wrth siarad pan …

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae busnesau Cymru’n chwarae eu rhan yn adferiad economi Prydain, meddai Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru heddiw.

Wrth siarad pan ymwelodd a chwmniau yn y De Ddwyrain, rhoddodd ganmoliaeth i rol y sector breifat a’r entrepreneuriaid o ran creu economi gryfach a mwy sefydlog.

Ymwelodd Mrs Gillan a Ultrapharm Limited ym Mhont-y-pŵl i agor y ffatri newydd yn swyddogol.  Mae’r cwmni, sy’n cynhyrchu cynnyrch becws sy’n rhydd o glwten, wedi sicrhau contract gyda Marks and Spencer yn ddiweddar i gyflenwi bara rhydd o glwten iddynt.

Yn dilyn agor y ffatri, ymwelodd Mrs Gillan a gwinllan Ancre Hill ym Mynwy lle bu iddi gyfarfod a Mr Richard Morris a sefydlodd y busnes yn 2006.  Mae’r busnes wedi parhau i ffynnu, ac yn ddiweddar wedi ennill gwobr medal efydd Cystadleuaeth Ryngwladol Gwin a Gwirod.

Yn dilyn taith o gwmpas y Winllan, ymwelodd Mrs Gillan a JoJo Maman Bebe yng Nghasnewydd, busnes llwyddiannus arall yng Nghymru.  Lansiwyd y cwmni ym 1993 gan yr entrepreneur Cymraeg Laura Tenison, fel cwmni bychan  yn arbenigo mewn dillad beichiogrwydd a dillad babanod.  Erbyn hyn mae gan y cwmni dros 28 o siopau ledled y DU ac mae’n cyflogi dros 300 o bobl.

Dywedodd Mrs Gillan :  “Mae’r busnesau rwyf wedi ymweld a hwy heddiw yn dangos, er gwaethaf yr hinsawdd economaidd anodd presennol, bod llawer o fusnesau yng Nghymru yn gwneud yn dda, yn ffynnu a hyd yn oed yn ehangu.    O agor y ffatri newydd Ultrapharm, sydd wedi sicrhau contract gyda Marks and Spencer, i winllan wobrwyol Ancre Hill  ym Mynwy, mae llawer i ddathlu a bod yn optimistaidd am y dyfodol.

“Wedi dechrau JoJo Maman Bebe fel busnes bychan a’i droi yn gwmni a throsiant lluosfiliynau, gellir gwir alw Laura Tenison yn  un o entrepreneuriaid mwyaf llwyddiannus Cymru.  Gan iddi ennill Gwobr Merch Busnes Veuve Clicquot yn gynharach eleni, mae’n dda iawn gweld bod Laura’n derbyn y gydnabyddiaeth hon ar draws y byd busnes.

“Mae wedi bod yn ymweliad defnyddiol iawn, yn arbennig i glywed sut mae’r busnesau wedi ymdopi a’r hinsawdd economaidd bresennol.  Mae egni a phenderfyndod y tri busnes wrth iddynt edrych at barhau eu llwyddiant  i’r dyfodol, wedi cael argraff fawr arnaf ac wedi fy nghalonogi.

Ymwelodd yr Ysgrifennydd Gwladol a safle Stad Billy Banks gynt, lle gwelodd y cynnydd a wneir gan Penarth Heights Development wrth ailddatblygu ac amnewid yr ystad sydd bron yn adfeiliedig.

Ychwanegodd Mrs Gillan “Rwyf wedi fy rhyfeddu’n fawr gyda’r cynnydd a wnaed gan Penarth Heights Development wrth ailddatblygu’r stad hon.  Bydd 377 eiddo newydd ar y datblygiad pan ei cwblheir, a bydd 20 y cant o’r eiddo yn dai fforddiadwy.  Byddaf yn dilyn y cynnydd gyda’r diddordeb mwyaf, a hoffwn ymweld a’r safle yn y dyfodol i weld sut mae’r datblygiad yn symud ymlaen.

Published 18 August 2010