Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru’n cefnogi Menter Ysgolion Treftadaeth Cymru

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, wedi cynnig ei chefnogaeth i fenter sydd wedi bod yn ailgysylltu ysgolion a chymunedau a threftadaeth…

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, wedi cynnig ei chefnogaeth i fenter sydd wedi bod yn ailgysylltu ysgolion a chymunedau a threftadaeth a thraddodiadau Cymru dros yr ugain mlynedd diwethaf.

Mae Menter Ysgolion Treftadaeth Cymru’n gweithio gyda grwpiau cymunedol, mudiadau ac ysgolion, i’w galluogi i gymryd rhan mewn amrywiol brosiectau treftadaeth gan gynnwys eu teuluoedd a’r gymuned ehangach.    Mae’r fenter yn dathlu ei hugeinfed pen-blwydd eleni. 

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru fod y mudiad wedi cynorthwyo i adfywio treftadaeth i’r bobl sy’n gweithio yn y maes, gan ganiatau i’r cenedlaethau i ddod barhau a thraddodiadau Cymru a’u gwerthfawrogi, drwy’r llu o brosiectau sydd ar gael.

Dywedodd Mrs Gillan:** “Mae Menter Ysgolion Treftadaeth Cymru’n wedi annog pobl o bob oed i ymchwilio i’r cyfoeth o hanes, diwylliant a phobl sy’n perthyn i’n gwlad. Drwy annog cymunedau i ailgydio yn eu treftadaeth a’u traddodiadau unwaith yn rhagor, yr ydym yn adfywio rhyfeddodau’r gorffennol er mwyn eu diogelu ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod. **

“Rwyf felly’n falch o gynnig fy nghefnogaeth i’r fenter, ar ei phen-blwydd yn ugain oed, ac yn dymuno pob llwyddiant yn y dyfodol a blynyddoedd lawer o addysgu ac ysbrydoli pobl Cymru.”