Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru yn cefnogi Wythnos Gwirfoddoli ymhlith Myfyrwyr yng Nghymru

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Ysgrifennydd Cymru wedi croesawu Myfyrwyr sy’n Gwirfoddoli i Dŷ Gwydyr wrth i Brifysgolion o amgylch y wlad ddathlu pen-blwydd Wythnos Gwirfoddoli…

placeholder

Mae Ysgrifennydd Cymru wedi croesawu Myfyrwyr sy’n Gwirfoddoli i Dŷ Gwydyr wrth i Brifysgolion o amgylch y wlad ddathlu pen-blwydd Wythnos Gwirfoddoli ymhlith Myfyrwyr yn 10 oed.

I gydnabod y cyfraniad y mae myfyrwyr sy’n gwirfoddoli yn ei wneud o amgylch Cymru, dywedodd yr Ysgrifennydd Gwladol fod myfyrwyr yn dangos ymrwymiad ac ymroddiad i’w cymunedau gan helpu i godi proffil gwirfoddoli hefyd er mwyn annog pobl o bob oed i gymryd rhan.

Bu Ysgrifennydd Cymru yn cwrdd a myfyrwyr sy’n gwirfoddoli o Aberystwyth, Richard Piper-Griffiths a Liam Roberts, a fu’n trafod nifer o ymgyrchoedd a phrosiectau sy’n cael cymorth gan fyfyrwyr sy’n gwirfoddoli, gan gynnwys Unicef, Oxfam a Read International.

Dywedodd Mrs Gillan: “Mae cymhelliant a phenderfyniad y myfyrwyr wedi creu argraff arnaf. Maen nhw wedi dangos bod pobl ifanc yn frwdfrydig, yn ddyfeisgar ac yn greadigol gyda’u gwaith gwirfoddoli. Maen nhw’n ysbrydoli eraill i ddod yn ddinasyddion brwd ac fel rhan o’r broses - maen nhw’n datblygu sgiliau cyflogadwyedd amhrisiadwy a fydd yn fuddiol iawn iddyn nhw ar ol gorffen eu haddysg.”

Dywedodd Richard, prif lysgennad Cymru ar gyfer Wythnos Gwirfoddoli ymhlith Myfyrwyr yng Nghanolbarth Cymru: “Mae Wythnos Gwirfoddoli ymhlith Myfyrwyr yn ymwneud a chodi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sydd ar gael i fyfyrwyr wirfoddoli. Mae gwirfoddoli yn cael effaith gymdeithasol bwerus ar y gymuned gyfagos ac mae llawer o gyfleoedd ar gael i gymryd rhan, yn enwedig o ran ymgyrchu a chodi arian.”

Ychwanegodd Liam Roberts: “Mae gwirfoddoli yn galluogi myfyrwyr i fod yn rhan o rywbeth cadarnhaol a gwerthfawr. Rydym am annog myfyrwyr o bob cefndir i gofrestru i wirfoddoli.”

Mae pen-blwydd Wythnos Gwirfoddoli ymhlith Myfyrwyr yn 10 oed yn cyd-fynd a Blwyddyn Ryngwladol Gwirfoddoli +10 y Cenhedloedd Unedig a’r Flwyddyn Wirfoddoli Ewropeaidd.

Published 16 Chwefror 2011