Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn cefnogi Cyngerdd Gala er budd Apêl Glowyr Abertawe

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Dywedodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru: “Mae’r Cyngerdd Gala heno er budd Apel Glowyr Abertawe yn brawf amlwg o hyd a lled y gefnogaeth…

placeholder

Dywedodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru:

“Mae’r Cyngerdd Gala heno er budd Apel Glowyr Abertawe yn brawf amlwg o hyd a lled y gefnogaeth i deuluoedd a ffrindiau Charles, Garry, Philip a David a gollodd eu bywydau yn y drasiedi. Mae’r ymateb i Apel y Glowyr wedi bod yn galonogol ac rwy’n gwybod y bydd y Cyngerdd heddiw yn rhoi cyfle arall i bobl ddangos eu cefnogaeth i’r teuluoedd sydd wedi colli eu hanwyliaid a’u bywoliaeth.”

“Hoffwn roi teyrnged i ymdrechion y gwasanaethau brys, y gymuned leol a’r mudiadau a roddodd gefnogaeth i bawb dan sylw yn ystod y diwrnodau anodd iawn hynny fis diwethaf. Mawr obeithiaf y bydd y Cyngerdd yn helpu i ddangos y gefnogaeth ddiflino i’r teuluoedd a’r ffrindiau, nid yn unig o Gymru ond o bob cwr o’r DU”

Published 21 Hydref 2011