Datganiad i'r wasg

Datganiad Gan Swyddfa Cymru Mewn Ymateb I Gyhoeddiad TATA Steel

Mewn ymateb i’r cyhoeddiad heddiw y bydd swyddi’n cael eu colli ar draws gweithrediadau Tata Steel yng Nghymru, dywedodd Ysgrifennydd Gwladol…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mewn ymateb i’r cyhoeddiad heddiw y bydd swyddi’n cael eu colli ar draws gweithrediadau Tata Steel yng Nghymru, dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones:

“Does dim dwywaith nad yw busnesau’n wynebu amodau heriol yn y farchnad fyd-eang. Bydd y cyhoeddiad gan Tata Steel heddiw yn effeithio ar lawer yn Ne Cymru, ac er na fydd yn rhoi cysur i’r unigolion a effeithir, mae’r penderfyniad masnachol hwn yn un a gymerwyd i sicrhau y gall gwaith Tata yn y DU barhau’n gystadleuol.

“Rhoddwyd sicrwydd i mi fod Tata’n parhau’n ymroddedig i fod a phresenoldeb cryf yng Nghymru ac yn y DU yn gyffredinol.

“Croesewir y newyddion bod disgwyl i Tata gynnau Ffwrnais 4 yn chwarter cyntaf 2013, ac felly hefyd y newyddion am greu 120 o swyddi newydd yn y felin rolio stribedi poeth yn Llanwern a 65 o swyddi newydd yn ei ganolfan ddosbarthu.

“Fodd bynnag, mae colli dros 500 o swyddi yng Nghymru yn ein hatgoffa’n fyr ac yn gryno o’r sialensiau sy’n wynebu busnesau ar draws y byd. Mae angen i’r ddwy Lywodraeth yn Whitehall a Chaerdydd ganolbwyntio’n ddi-ildio ar yr economi ac rwyf wedi ymrwymo i weithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau ein bod yn llwyddo yn y maes hwn.  

“Mae’r Ganolfan Byd Gwaith yn barod i gefnogi gweithwyr os bydd unrhyw swyddi’n cael eu colli. Rwyf mewn cysylltiad agos a swyddogion Tata a byddaf yn ceisio cyfarfod buan gyda hwy i drafod lefel y gefnogaeth y gellir ei darparu yng ngoleuni cyhoeddiad heddiw, ac i sicrhau bod popeth posibl yn cael ei wneud i helpu’r rhai a effeithir ganddo.”

Published 23 November 2012