Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru yn anfon cwestiwn drafft y refferendwm i’r Comisiwn Ehtoliadol i’w ystyried

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw, mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi ysgrifennu at y Comisiwn Etholiadol yn gwahodd eu safbwyntiau am y Cwestiwn a’r …

Heddiw, mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi ysgrifennu at y Comisiwn Etholiadol yn gwahodd eu safbwyntiau am y Cwestiwn a’r Datganiad Rhagarweiniol ar gyfer y refferendwm arfaethedig ynghylch pwerau deddfu Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Wrth siarad yn y sesiwn Cwestiynau am Gymru yn Nhŷ’r Cyffredin, dywedodd Mrs Gillan y byddai’r Comisiwn Etholiadol yn awr yn cael y 10 wythnos angenrheidiol i brofi’r Cwestiwn a’r Datganiad Rhagarweiniol.

Mae’r amseru hwn yn bodloni’r amserlen a osodwyd gan Ysgrifennydd Cymru yr wythnos diwethaf, pan gyhoeddodd ei nod i gynnal y refferendwm cyn diwedd chwarter cyntaf y flwyddyn nesaf. 

Dywedodd: “Ni wnaethpwyd dim gwaith ar y Cwestiwn cyn yr Etholiad Cyffredinol, ond rwy’n falch iawn o ddweud wrth y Tŷ heddiw bod Bwrdd y Prosiect wedi llunio Cwestiwn a Datganiad Rhagarweiniol ar gyfer y refferendwm. Heddiw, rwy’n ei anfon i’r Comisiwn Etholiadol er mwyn i’r Comisiwn gael y 10 wythnos angenrheidiol i wneud ei waith i gymeradwyo’r Cwestiwn hwnnw.

“Rwy’n meddwl fy mod wedi cyflawni mwy yn y cyfnod byr yr wyf wedi bod yn fy swydd na’r hyn a gyflawnodd fy rhagflaenydd ar ol 17 Chwefror, sef pan roddwyd gwybod iddo bod angen cynnal y refferendwm.”

Wedyn, dywedodd Mrs Gillan fod y Cwestiwn a’r Datganiad Rhagarweiniol wedi cael eu llunio gan Fwrdd y Prosiect, a sefydlwyd i oruchwylio’r paratoadau ar gyfer y refferendwm. Mae’r Bwrdd yn cynnwys cynrychiolwyr o Swyddfa Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Comisiwn y Cynulliad, Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Swyddfa’r Cabinet.

Ychwanegodd: “Mae Prif Weinidog Cymru, Dirprwy Brif Weinidog Cymru a minnau’n cytuno’n gyffredinol ar eiriad y Cwestiwn a’r Datganiad. Mae’n awr yn bwysig caniatau i’r Comisiwn Etholiadol gael y 10 wythnos angenrheidiol i wneud ei waith yn briodol.”

Gellir darllen y Cwestiwn a’r Datganiad Rhagarweiniol yma.