Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru yn dweud bod yr Ystadegau Diweithdra diweddaraf yn newyddion cadarnhaol i Gymru

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi croesawu’r Ystadegau Marchnad Lafur diweddaraf, a gyhoeddwyd heddiw, sy’n dangos gostyngiad…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi croesawu’r Ystadegau Marchnad Lafur diweddaraf, a gyhoeddwyd heddiw, sy’n dangos gostyngiad sylweddol mewn diweithdra. Mae’n golygu bod y lefel yng Nghymru nawr yn unol a’r darlun cyffredinol ledled y Deyrnas Unedig.

Mae’r ffigurau ar gyfer y cyfnod rhwng misoedd Ionawr a Mawrth 2011 yn cadarnhau bod y gyfradd diweithdra yng Nghymru yn 7.7%, gostyngiad o 0.7%.  Mae’r ystadegau hefyd yn dangos bod lefelau cyflogaeth wedi codi 0.9% ers y chwarter diwethaf, a bod lefelau a chyfraddau anweithgarwch economaidd wedi gostwng.

Dywedodd Mrs Gillan:  “Mae’r ystadegau diweddaraf hyn yn newyddion cadarnhaol i Gymru, gyda gostyngiad mawr mewn lefelau diweithdra.  Mae hyn yn arwyddocaol, gan fod y lefel yng Nghymru nawr yn unol a’r darlun cyffredinol yn y DU ac mae’n cadarnhau ein bod yn mynd i’r cyfeiriad cywir wrth i ni geisio ailadeiladu’r economi tuag at adferiad cynaliadwy.

“Mae’r cynnydd yn lefelau cyflogaeth a’r gostyngiad yn lefelau anweithgarwch economaidd hefyd yn newyddion da.  Fodd bynnag, mae angen i ni ymdrechu’n galetach nag erioed er mwyn sicrhau mai dyma’r math o ffigurau y byddwn yn eu gweld mwyach.  Mae economi Cymru yn dal i wynebu nifer o heriau ac rwy’n edrych ymlaen at weithio’n agos a Llywodraeth Cymru a gyda’r aelodau Cabinet sydd newydd eu penodi ar y mater pwysig hwn er lles pobl Cymru.”

Nodiadau**

Y gyfradd cyflogaeth yng Nghymru oedd 68.5%, cynnydd o 0.9%.  Roedd lefelau cyflogaeth yng Nghymru wedi codi 12,000 ers y chwarter diwethaf i 1.347m.

Y gyfradd anweithgarwch economaidd oedd 25.6%, gostyngiad o 0.4% ers y chwarter diwethaf.  Roedd lefelau anweithgarwch economaidd yn 485,000, gostyngiad o 7,000.

Y gyfradd diweithdra oedd 7.7%, gostyngiad o 0.7% ers y chwarter diwethaf, a gostyngiad o 1.6% ers y llynedd.  Y gyfradd diweithdra yn y DU oedd 7.7%, gostyngiad bychan ers y chwarter diwethaf (0.1%) sydd hefyd 0.3% yn is na’r un chwarter yn 2010.

Published 18 May 2011