Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn dweud bod y ffigurau ffyniant diweddaraf yn “siomedig dros ben” i Gymru

Wrth ymateb i’r ffigurau a gyhoeddwyd heddiw gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy’n dangos bod Cymru wedi llithro ymhellach ar ei hol hi yng nghynghrair…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Wrth ymateb i’r ffigurau a gyhoeddwyd heddiw gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy’n dangos bod Cymru wedi llithro ymhellach ar ei hol hi yng nghynghrair ffyniant y DU, dywedodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Cymru, fod hyn yn siomedig dros ben.

Dywedodd Mrs Gillan: “Mae’n siomedig dros ben fod ffigurau heddiw yn dangos mai Cymru oedd y rhan dlotaf o’r DU ym mlwyddyn olaf y Llywodraeth flaenorol a bod y bwlch ffyniant gyda gweddill y DU yn cynyddu.

“Mae lefel ffyniant yng Nghymru’n is bellach na’r hyn ydoedd pan grewyd Cynulliad Cymru ym 1999 ac mae’n gryn dipyn yn is na’r lefel ym 1989 dan Lywodraeth ddiwethaf y Ceidwadwyr.

“Ers i ni ddechrau llywodraethu ym mis Mai, rydym wedi bod yn gweithio’n galed i wyrdroi’r sefyllfa rydym wedi’i hetifeddu ac wedi symud yn gyflym i sefydlogi sefyllfa ariannol y wlad a rhoi hwb i dwf economaidd.  

“Mae ffigurau heddiw yn dangos maint y dasg o’n blaenau i weddnewid economi Cymru a bydd yn ein gwneud yn fwy penderfynol fyth o fynd i’r afael a’r bwlch amlwg rhwng ffyniant Cymru a ffyniant gweddill y DU.  Bydd y Llywodraeth glymblaid hon yn parhau i weithio gyda Chynulliad Cymru i gymryd camau uniongyrchol i adfer hyder ymysg busnesau, annog mwy o dwf yn y sector preifat a buddsoddiad i mewn i Gymru.”

Published 8 December 2010