Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru: ymateb i Ystadegau Marchnad Lafur yr ILO

Dywedodd yr Ysgrifennydd Gwladol heddiw [12 Hydref 2011] fod Ystadegau Marchnad Lafur yr ILO yn newyddion siomedig, tra’n croesawu cyhoeddiad…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Dywedodd yr Ysgrifennydd Gwladol heddiw [12 Hydref 2011] fod Ystadegau Marchnad Lafur yr ILO yn newyddion siomedig, tra’n croesawu cyhoeddiad y Llywodraeth ar Academiau Gwaith Seiliedig ar Sector.

Mae cyfradd gyflogaeth Cymru, ar 67.3&, 3.1 pwynt yn is na’r cyfartalog cenedlaethol, gan ostwng 1.2 pwynt ar y chwarter. Roedd cyfradd ddiweithdra’r 

ILO i fyny 1.1 pwynt i 9.0%, a 0.9 pwynt yn uwch na’r cyfartalog ar gyfer y DU. Daeth y lleihad o 26,000 yn y lefel gyflogaeth law yn llaw a chynnydd o 16,000 yn y lefel ddiweithdra a chynnydd o 8,000 yn y lefel anweithgarwch (cyfradd i fyny 0.4 pwynt). Roedd nifer yr hawlwyr i fyny 800 ar y mis a’r gyfradd i fyny 0.1 pwynt i 5.6% dros yr un cyfnod - 0.6 pwynt yn uwch na’r cyfartalog cenedlaethol.

Meddai’r Ysgrifennydd Gwladol Cheryl Gillan: “Mae ystadegau’r Farchnad Lafur heddiw heb os yn siomedig, ond mae’r Llywodraeth yn benderfynol o wneud ei gorau glas i geisio datrys hyn. Ni fyddwn yn cefnu ar yr her yma a dyna pam ein bod wedi lansio academiau sector ar draws y DU, a fydd yn cynnig cyfuniad o hyfforddiant, profiad gwaith a chyfweliad sicr am swydd i hyd at 50,000 o bobl dros y ddwy flynedd nesaf.

“Pan fum yn ymweld a Working Links yng Nghaerffili gyda’r Prif Weinidog yn yr haf, gwelais drosof fy hun fod pobl yn awchus iawn am fwy o ddatblygiad a chyfleoedd i bobl ifanc sy’n chwilio am gyfle i dyfu Mae’n bwysig ein bod yn coleddu a darparu’r cyfleoedd hyn i bobl ifanc, i brofi bod gwaith bob amser yn talu.   

“Rwyf yn bwyllog groesawu rhaglen Twf Swyddi Llywodraeth Cymru , oherwydd mae unrhyw gyfleoedd am waith yn newyddion da, ond mae’n bwysig bod y rhain yn gynaliadwy a manteisiol er mwyn cael swyddi hirdymor.

“Er fy mod yn sicr yn croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar y Parthau Menter, rwyf yn gobeithio y bydd yn gweithio’n gynt i’w gweithredu fel nad yw Cymru’n colli tir o’i gymharu a gwledydd eraill y DU.”

**Nodiadau i’r golygyddion: **

  • Mae’r Llywodraeth eisoes wedi cymryd camau pendant i leihau’r diffyg ariannol ac i adfer sefydlogrwydd economaidd.   Yn ogystal ag ymrwymo i dorri trethi busnes i fod yn un o’r cyfraddau isaf ymhlith y G7, mae Gweinidogion yn cyhoeddi hwb o £173 miliwn i sbarduno twf gweithgynhyrchu.
  • Mae mwy o wybodaeth am ystadegau’r ILO ar gael yn here
Published 12 October 2011