Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru i awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân i Gymru

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei ymgynghoriad ar ganlyniadau, manteision ac anfanteision awdurdodaeth gyfreithiol ar wahan i Gymru ar 27 Mawrth…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei ymgynghoriad ar ganlyniadau, manteision ac anfanteision awdurdodaeth gyfreithiol ar wahan i Gymru ar 27 Mawrth.

Dywedodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, mewn ymateb: “Rwyf wedi darllen y ddogfen ymgynghori a diddordeb ac rwy’n edrych ymlaen at weld canlyniad yr ymarfer.

“Mae hwn yn flaenoriaeth annisgwyl gan Lywodraeth Cymru, ac nid wyf yn hollol glir ynghylch y broblem sydd angen sylw. Sut fyddai newid o’r fath o fudd i bobl neu fusnesau yng Nghymru?

“Mae’r system gyfredol ar gyfer Cymru a Lloegr wedi gweithio’n dda i Gymru am ganrifoedd. Does dim rheswm newid er mwyn newid.

“Gan fod hwn yn agenda y mae’r Prif Weinidog yn benderfynol o fwrw ymlaen ag ef, rwyf eisoes wedi trafod y mater yn fanwl a’r Ysgrifennydd dros Gyfiawnder, Swyddogion Cyfraith Llywodraeth y DU ac uwch aelodau’r Farnwriaeth.”

Published 27 March 2012