Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn ymateb i gyhoeddiad RWE ar gyfleuster niwclear Wylfa B

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, wedi ymateb i’r cyhoeddiad gan RWE Npower ac E.ON na fyddant yn buddsoddi yn y cyfleuster niwclear…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, wedi ymateb i’r cyhoeddiad gan RWE Npower ac E.ON na fyddant yn buddsoddi yn y cyfleuster niwclear arfaethedig, Wylfa B, yng Ngogledd Cymru.

Meddai Mrs Gillan:

“Mae’r newyddion hwn wrth gwrs wedi fy siomi, ond rwy’n argyhoeddedig o hyd mai Wylfa yw’r safle gorau ar gyfer gorsafoedd pŵer niwclear y genhedlaeth nesaf.

“Mae gan Ynys Mon bron i 50 mlynedd o brofiad o’r diwydiant niwclear ac mae wedi meithrin sgiliau heb eu hail. Mae hyn yn rhoi i mi’r hyder y bydd y safle yn Wylfa yn atyniadol i fuddsoddwyr eraill. ‪ ‪

“Rwyf wedi siarad gydag RWE am y rhesymeg y tu ol i’r penderfyniad masnachol hwn, ac rwy’n bwriadu cwrdd a nhw cyn gynted a phosib.

“Fe wnaeth y Gweinidog dros Ynni fy mriffio i. Bydd ef a minnau, ac ein hadrannau, yn cadw mewn cysylltiad rheolaidd a byddwn yn gweithio i sicrhau bod Cymru yn parhau i fod yn lleoliad atyniadol i fuddsoddwyr ynni.”

Published 29 March 2012