Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn ymateb i’r Ystadegau ar y Farchnad Lafur

Heddiw, [20fed Mehefin 2012] mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan wedi croesawu’r gostyngiad parhaus mewn diweithdra yng Nghymru, ond…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw, [20fed Mehefin 2012] mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan wedi croesawu’r gostyngiad parhaus mewn diweithdra yng Nghymru, ond hefyd anogodd Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i barhau i fod yn wyliadwrus yn yr hyn y mae hi’n ei galw’n farchnad lafur heriol a chymhleth.

Mae ystadegau’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO) heddiw yn datgan bod diweithdra wedi disgyn am y pedwerydd mis yn olynol, fodd bynnag, cafwyd lleihad mewn cyflogaeth a chynnydd mewn anweithgarwch economaidd.   Mae cyfradd a lefel anweithgarwch economaidd wedi disgyn o gymharu a’r un chwarter y llynedd.  Mae cyfradd y bobl sy’n hawlio budd-daliadau diweithdra hefyd wedi parhau i fod yn sefydlog o gymharu a ffigyrau’r mis diwethaf.    

Dywedodd Mrs Gillan: “Mae ffigyrau heddiw’n dangos bod cryn ffordd i fynd eto cyn y gall lefelau cyflogaeth wella, er gwaethaf y ffaith bod diweithdra’n lleihau yng Nghymru.  Nid yw Cymru wedi’i gwarchod rhag ansicrwydd ardal yr ewro a’r hyn sydd mewn gwirionedd yn farchnad lafur gymhleth a heriol ar hyn o bryd.

“Rhaid i ni barhau i fod yn benderfynol gyda’n hymdrechion i roi digon o gyfle i fusnesau a sefydliadau yng Nghymru ehangu a chreu swyddi newydd er mwyn i economiau lleol barhau i fod yn gryf.  Mae cyfradd diweithdra yng Nghymru’n parhau i fod yn ddangosydd y mae’n rhaid i ni ei wella, gan weithio gyda’n gilydd fel dwy Lywodraeth i greu’r amodau iawn ar gyfer twf er mwyn i Gymru allu denu’r buddsoddiad a’r ffyniant sydd eu hangen arni.”

Nodiadau i olygyddion:

  • 68.0% oedd y gyfradd cyflogaeth yng Nghymru, gostyngiad o 0.4% ers y chwarter diwethaf.  
  • Roedd y gyfradd diweithdra yn 9.0%, gostyngiad o 0.1%
  • 25.2% oedd y gyfradd anweithgarwch economaidd, cynnydd o 0.5% ers y chwarter diwethaf a 0.1% yn llai na’r un chwarter y llynedd  
  • Roedd cyfradd y rhai sy’n hawlio budd-daliadau diweithdra yn **5.6% **ym mis Mai, yr un fath a mis Ebrill 2012 a 0.5% yn uwch o gymharu a’r llynedd.  
  • Roedd lefel y bobl ifanc sy’n hawlio  budd-daliadau diweithdra yn 25,900, cynnydd o** 2,600 **ers mis Mai 2011.
Published 20 June 2012