Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru yn ymateb i sefyllfa’r cynhyrchwyr llaeth

Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan: “Rwyf newydd gael sgwrs ddefnyddiol gyda’r Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan:

“Rwyf newydd gael sgwrs ddefnyddiol gyda’r Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra), Caroline Spelman, am sefyllfa ddiweddaraf cynhyrchwyr llaeth.

“Fe wnaeth fy sicrhau y bydd hi a’r Gweinidog Amaeth, Jim Paice, yn cwrdd a ffermwyr a phroseswyr yn y Sioe Frenhinol Cymru i geisio cael cytundeb terfynol ynghylch cod ymarfer gwirfoddol. Llywodraeth y DU sydd wedi trefnu’r cyfarfod arwyddocaol hwn a Jim Paice fydd yn cadeirio.

“Mae’r gostyngiadau yn y prisiau yn ergyd ddifrifol i ffermwyr llaeth, yn enwedig yng Nghymru. Rwyf wedi gofyn am gael yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y datblygiadau  hyn, a gobeithio y bydd modd datrys y sefyllfa cyn gynted a phosib.

“Byddaf yn mynd i’r Sioe Amaethyddol gyda Caroline Spelman ddydd Llun, a byddaf yn cael trafodaethau pellach gyda phawb sy’n ymwneud a’r broses o gyflenwi a gwerthu llaeth bryd hynny.”

Published 21 July 2012