Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn canmol gwaith diflino Heddlu Dyfed Powys i chwilio am April Jones

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones, wedi canmol ymroddiad staff Heddlu Dyfed Powys wrth iddynt barhau a’u hymdrechion i ddod o hyd …

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones, wedi canmol ymroddiad staff Heddlu Dyfed Powys wrth iddynt barhau a’u hymdrechion i ddod o hyd i’r ferch ysgol sydd wedi cael ei chipio, April Jones.

Ddoe (11 Hydref) bu Mr Jones yn siarad a Jackie Roberts, Prif Gwnstabl Dyfed Powys, i ddiolch iddi hi a’i thim o swyddogion am eu hymroddiad, ac i gydnabod y proffesiynoldeb a ddangoswyd ganddynt ers i April ddiflannu o du allan i’w chartref ar 1 Hydref 2012.

Dywedodd Mr Jones: “Roedd arnaf eisiau achub ar y cyfle i ddiolch yn bersonol i bob un aelod o dim Heddlu Dyfed Powys sydd wedi dangos ymroddiad a phroffesiynoldeb diflino drwy gydol yr achos anodd hwn.”

“Mae’r digwyddiadau trychinebus hyn wedi effeithio ar y wlad i gyd ac maent wedi dod a’r gymuned Gymreig fach hon i sylw’r cyfryngau cenedlaethol. Mae Heddlu Dyfed Powys wedi parhau i ddangos eu hymrwymiad diflino i’r achos, a gwerthfawrogir eu cefnogaeth i’r gymuned leol, i’r nifer fawr o wirfoddolwyr ac, yn anad neb, i deulu April.”

Published 12 October 2012