Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru: Bydd Paralympiaid Cymru yn ‘Ysbrydoli Cenhedlaeth’

Wrth i Gaerdydd gynnal dathliadau Gŵyl y Fflam Paralympaidd heddiw (27 Awst 2012), mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan yn datgan ei…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Wrth i Gaerdydd gynnal dathliadau Gŵyl y Fflam Paralympaidd heddiw (27 Awst 2012), mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan yn datgan ei chefnogaeth i 38 (sy’n nifer mwy nag erioed) o athletwyr Paralympaidd Cymru Prydain Fawr sydd ar fin cystadlu yn y Gemau yn Llundain.

Dros naw diwrnod o gystadlu brwd, bydd athletwyr sy’n cynnwys pencampwr gwaywffon F57 y byd, Nathan Stephens, Liz Johnson a enillodd fedal aur yn nofio yng ngemau Olympaidd Beijing, a’r llongwr Stephen Thomas, yn ceisio cynnal llwyddiant Cymru yn y Gemau Paralympaidd.

Yng Ngemau Paralympaidd Beijing, allan o gyfanswm o 1,431 o fedalau, byddai’r 14 medal a enillodd athletwyr o Gymru (deg aur, tair arian ac un efydd) wedi rhoi Cymru ar frig y tabl medalau ar sail poblogaeth.

Dywedodd Mrs Gillan:

“Rydyn ni i gyd yn hynod falch o’r 38 o athletwyr o Gymru sydd ar fin cymryd rhan yn y gemau hanesyddol hyn gartref. Mae gennyn ni hanes hir a nodedig o ddatblygu athletwyr Paralympaidd o safon fyd-eang, ac nid oes gennyf unrhyw amheuaeth na fydd criw Llundain 2012 yn cynnal y traddodiad hynny o ennill medalau fel y gwnaeth aelodau Tim Prydain Fawr yn y Gemau Olympaidd yn gynharach y mis yma.

“Rwy’n anfon fy nymuniadau gorau yn benodol i’r 19 o Baralympiaid newydd o Gymru sy’n rhan o’r tim. Mae pob un ohonyn nhw wedi rhoi amser ar ymrwymiad i gyrraedd y brig yn eu chwaraeon unigol, ac maen nhw wedi cael eu gwobrwyo  gyda chyfle unigryw i gymryd rhan yn y sioe orau yn y byd a hynny gartref.

“Hefyd, mae’r gwobrau ar gyfer yr athletwyr - y medalau aur, arian ac efydd - wedi cael eu gwneud yn y Bathdy Brenhinol yn Llantrisant. Bydd gan bob athletwr a fydd yn cystadlu nodyn yn dweud cynhyrchwyd yng Nghymru ar eu festiau, diolch i First 4 Numbers, Tondu.

“Rwy’n dymuno pob lwc i bob un o’n hathletwyr yn eu hymdrechion i ennill medalau, a does gen i ddim amheuaeth na fyddan nhw hefyd yn ysbrydoli cenhedlaeth arall i gymryd rhan mewn chwaraeon.”

Bydd crochan y ddefod yn cael ei gynnau y tu allan i Neuadd y Ddinas Caerdydd i ddathlu Taith Fflam y Gemau Paralympaidd a Gemau Paralympaidd 2012. Cafodd y Fflam o Gymru a fydd yn tanio’r crochan ei chreu ar ben yr Wyddfa gan Sgowtiaid a drawodd ffon fferoceriwm yn erbyn arwyneb dur garw i greu’r gwreichion ar gyfer y Fflam.

Y para-seiclwr o Borthcawl, Simon Richardson MBE, fydd yn cynnau’r Fflam. Enillodd ddwy fedal Aur ac un Arian fel rhan o’r tim para-seiclo yng Ngemau Paralympaidd Beijing 2008.

Published 27 August 2012