Datganiad i'r wasg

Gemau Olympaidd yn darparu llwyfan perffaith i fusnesau yng Nghymru

Hyrwyddo Cymru fel cyrchfan nodedig ar gyfer creu swyddi a buddsoddi fydd y nod i Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, heno pan fydd yn…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Hyrwyddo Cymru fel cyrchfan nodedig ar gyfer creu swyddi a buddsoddi fydd y nod i Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, heno pan fydd yn croesawu arweinwyr busnes rhyngwladol yn y Parc Olympaidd yn Llundain.

Bydd aelodau o Gyngor Busnes India y DU, Masnach Allanol Japan a’r Siambr Fasnach Russo-Brydeinig yn ymuno a busnesau yng Nghymru sy’n cynnwys General Dynamics a Tata Steel yn yr East Albion Club heno (30 Gorffennaf). Trefnwyd y digwyddiad er mwyn hybu cyfleoedd buddsoddi yng Nghymru ac i ddathlu llwyddiannau’r busnesau sydd eisoes yn gwneud eu marc ar dir Cymru.

Mae’r digwyddiad yn cyd-fynd a chyfres o gynadleddau busnes byd-eang yn Lancaster House yn Llundain a gynhelir drwy gydol y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd, a byddant yn ganolbwynt i strategaeth treftadaeth Olympaidd UKTI.  Nod y cynadleddau fydd datblygu cyfleoedd masnach ar gyfer cwmniau’r DU yn rhyngwladol, hyrwyddo buddsoddi o’r tu allan yn y DU, ac arddangos rhagoriaeth y DU yn fyd-eang.

Wrth siarad cyn y digwyddiad, dywedodd Mrs Gillan:

“Yr haf hwn, bydd y byd yn gwylio’r athletwyr gorau’n perfformio yng Ngemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012. Gyda Chymru’n croesawu 16 o wersylloedd hyfforddi ar gyfer timau Olympaidd, a’r gystadleuaeth bel droed, bydd eu llygaid arnom ninnau hefyd.

“Rydw i wedi ymrwymo i gadarnhau bod gan Gymru gyfleoedd busnes cyfoethog ac amrywiol i’w cynnig, ac i dynnu sylw at lwyddiant y buddsoddwyr presennol sydd a hanes llwyddiannus a maith o wneud busnes yng Nghymru.

“Rydw i’n gobeithio y bydd y rhai sy’n mynychu’r digwyddiad hwn heno’n gweld sut mae buddsoddiad seilwaith diweddar mewn band llydan hynod gyflym, cyfathrebu symudol, a’r rhaglen gwerth £2 biliwn gan Lywodraeth y DU i foderneiddio’r rhwydwaith rheilffordd yn gwneud Cymru’n gyrchfan atyniadol, cystadleuol a hwylus yn ddaearyddol ar gyfer busnesau byd-eang.

“Hefyd mae Llywodraeth Cymru’n bwrw ymlaen a pholisi Parthau Menter Llywodraeth y DU drwy gyhoeddi saith lleoliad ledled Cymru a fydd yn darparu rhwydwaith o gyfleoedd twf sy’n cynnig darpariaeth gref, gystadleuol yn rhyngwladol, gan dargedu’r sectorau twf.

“Rydw i eisiau gwneud yn siŵr bod cwmniau Cymru’n elwa o’r cyfleoedd a geir yn sgil Gemau Olympaidd Llundain. Mae’r digwyddiad heno’n gyfle arbennig i arddangos popeth sy’n wych am ein gwlad ni er mwyn helpu i ddenu manteision economaidd hirdymor i’r economi.”

Published 30 July 2012