Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn cyfarfod Cadeirydd ITV i drafod dyfodol newyddion ITV yng Nghymru

Heddiw (Dydd Llun, 5 Gorffennaf), cyfarfu Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ag Archie Norman, Cadeirydd ITV, yn stiwdio ITV Cymru yng…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw (Dydd Llun, 5 Gorffennaf), cyfarfu Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, ag Archie Norman, Cadeirydd ITV, yn stiwdio ITV Cymru yng Nghroes Cwrlwys, Caerdydd, i drafod dyfodol darpariaeth newyddion o safon yng Nghymru.

Aeth Mrs Gillan a Mr Norman o amgylch yr ystafell newyddion a’r swyddfeydd yng Nghroes Cwrlwys, gan gyfarfod a’r newyddiadurwyr, y rheini sy’n gwneud y rhaglenni a’r staff technegol sy’n darparu rhaglenni a newyddion rhanbarthol ar gyfer ITV Cymru ac S4C. Cawsant hefyd gyfle i gyfarfod a Mike Blair, Cyfarwyddwr ITV Cymru a Phil Henfrey, Pennaeth Newyddion a Rhaglenni.

Dywedodd Mrs Gillan ei bod yn hanfodol gweld rhaglenni newyddion lleol diddorol a chystadleuol yn cael eu darparu yng Nghymru. Dywedodd: “Wrth drafod a Mr Norman, pwysleisiais pa mor bwysig yw sicrhau dewis o raglenni newyddion yng Nghymru.

“Yng ngoleuni penderfyniad y Llywodraeth bod cynlluniau peilot newyddion y Consortia Newyddion a Gyllidir yn Annibynnol (IFNC) yn ddefnydd amhriodol o arian cyhoeddus prin, pwysleisiais unwaith eto rol bwysig ITV Cymru, sy’n  cynhyrchu rhaglenni newyddion o safon ar gyfer Cymru ac am Gymru, a’m gobaith y byddai hyn yn cael ei sicrhau yn y dyfodol.”

Ychwanegodd Mrs Gillan: “Ar ol cyfarfod y newyddiadurwyr a’r staff cynhyrchu yn ITV Cymru, cafodd eu proffesiynoldeb gryn argraff arnaf, ac roeddwn yn falch o weld eu bod yn benderfynol o barhau i gynhyrchu rhaglenni o safon ar gyfer Cymru. Erbyn hyn, rwy’n gobeithio y gellir dod o hyd i ffordd ymlaen a fydd yn diogelu dyfodol newyddion ITV Cymru, gan weithio gyda’m cyd-aelodau yn y Cabinet i sicrhau hyn.”

Dywedodd Mr Norman: “Rydym yn frwdfrydig iawn dros gynhyrchu newyddion cenedlaethol gwych yng Nghymru. Yn hanesyddol, mae ITV wedi bod yn rhan allweddol o newyddion a materion cyfoes yng Nghymru. Mae gennym dim talentog yng Nghymru ac rydym am weld llwyddiant. Ond mae angen i’r Llywodraeth ystwytho’r sector darlledu er mwyn i ni gael yr adnoddau i fuddsoddi. Gwn fod yr Ysgrifennydd Gwladol yn deall hyn a gobeithiaf y bydd yn mynd a’r neges honno i Whitehall.”

Published 5 July 2010