Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru’n dathlu carreg filltir y 100 diwrnod i fynd tan y Gemau Paralympaidd

Heddiw (21 Mai 2012), croesawodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, ddechrau’r cyfrif ‘100 diwrnod i fynd’ nes codir y llen ar gystadleuaeth…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw (21 Mai 2012), croesawodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, ddechrau’r cyfrif ‘100 diwrnod i fynd’ nes codir y llen ar gystadleuaeth gyntaf un Gemau Paralympaidd Llundain 2012.
Dychwelodd Paralympiaid Cymru yn Nhim Prydain Fawr o Gemau Beijing yn 2008 gyda chasgliad arbennig o dda o 14 o fedalau, yn cynnwys 10 aur, gan gyfrannu 25% at y casgliad cyffredinol o fedalau.
 
Bydd y rhai a ddewisir yn aelodau o Dim Paralympaidd Prydain Fawr ar gyfer Llundain 2012 yn anelu at wneud argraff yr un mor nodedig pan fydd y fflam Baralympaidd yn cael ei chynnau ymhen 100 diwrnod.
 
Wrth ddathlu’r garreg filltir, dywedodd Mrs Gillan:
 
“Chwe deg pedwar o flynyddoedd yn ol, pan drefnodd Dr Ludwig Guttman y gystadleuaeth saethyddiaeth hanesyddol honno yn Stoke Mandeville, dim ond 16 o gyn-filwyr gymerodd ran. Ddeuddeng mlynedd yn ddiweddarach, yn Rhufain yn 1960, roedd Guttman ei hun yn gwylio wrth i 400 o athletwyr anabl gamu i mewn i’r Stadiwm Olympaidd ac wrth i’r Gemau Paralympaidd cyntaf erioed gychwyn.
 
“Bum deg a dwy o flynyddoedd yn ddiweddarach, Gemau Paralympaidd Llundain fydd y rhai mwyaf erioed, a bydd brwdfrydedd ac ymrwymiad yr athletwyr a fydd yn gwisgo lliwiau Paralympaidd Prydain Fawr yn fwy nag erioed hefyd.
 
“Wrth i ni ddechrau cyfri’r 100 diwrnod sydd i fynd, rydw i eisoes yn edrych ymlaen at weld medalau’n cael eu hennill. Bydd y rhain yn ddigwyddiadau bythgofiadwy i ni ac i’n hathletwyr.   Rydw i’n siŵr y bydd eu perfformiadau nhw yr haf yma’n ysbrydoli cenhedlaeth newydd o bobl ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon ac yn newid agwedd pobl tuag at chwaraeon anabledd ac anableddau yn fwy cyffredinol.
 
“Does gen i ddim amheuaeth y bydd athletwyr Cymru wrth galon casgliad medalau Paralympiaid PF unwaith eto. Efallai bod Cymru’n wlad fechan ond rydyn ni’n gwybod sut mae gwneud argraff ar lwyfan chwaraeon y byd yn sicr. Dymunaf bob llwyddiant iddyn nhw ac i’r holl staff cefnogi o Gymru.”

Published 21 May 2012