Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru yn nodi ‘mis i fynd’ tan y Gemau Olympaidd

Gyda mis yn unig nes seremoni agoriadol Gemau Olympaidd 2012 yn Llundain, mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan yn mynegi ei chefnogaeth…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Gyda mis yn unig nes seremoni agoriadol Gemau Olympaidd 2012 yn Llundain, mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan yn mynegi ei chefnogaeth i athletwyr Cymru sydd wedi cael eu recriwtio i Dim Prydain Fawr wrth iddynt wneud eu paratoadau terfynol ar gyfer y Gemau.

Bydd Cymru’n anfon ei chriw mwyaf erioed i’r Gemau, gyda 19 o athletwyr eisoes wedi cael eu cadarnhau fel aelodau o Dim Prydain Fawr. Bydd y nifer hwn yn cynyddu gydag athletwyr arbenigol, Dai Greene a Christian Malcolm a lwyddodd i gyflawni amseroedd cymwys ar gyfer y Gemau Olympaidd yn nhreialon Gemau Olympaidd Prydain y penwythnos diwethaf.

Ar ben hynny, mae 24 o aelodau o Gymru yn nhim Prydain Fawr ar gyfer y Gemau Paralympaidd, ac mae’r tim athletau a’r tim rhwyfo i’w cyhoeddi eto.

Mae’r garreg filltir o fis i fynd (27 Mehefin) hefyd yn nodi agor y ddesg newyddion yn y Ganolfan Ddarlledu Ryngwladol ym Mharc y Gemau Olympaidd - canolfan y cyfryngau 24-awr a fydd yn cynnwys hyd at 20,000 o ddarlledwyr, ffotograffwyr a newyddiadurwyr ac yn dod a’r Gemau i tua phedwar biliwn o bobl o gwmpas y byd.

Mae Euroclad, y gweithgynhyrchwyr yng Nghaerdydd, ymysg y nifer o’r rhai sydd wedi ennill contract yng Nghymru ac sydd wedi helpu i ddod a’r Ganolfan Ddarlledu Ryngwladol i fodolaeth. Cafodd y cwmni hwn ei recriwtio i gynhyrchu a chyflenwi cladin ar gyfer waliau a tho’r cyfleuster hwn, yn ogystal a rhai eraill yn y Parc. Mae wedi defnyddio’r cyfle hwn i gryfhau partneriaethau sydd eisoes yn bodoli a datblygu cyfleoedd busnes newydd o ganlyniad i’w cyfraniad at y Gemau Olympaidd.

Dywedodd Jon Dore, Cyfarwyddwr Gweithredol Datblygu Busnes Euroclad:

“Mae rhai pobl yn awgrymu bod pawb yn canolbwyntio ar Lundain ar gyfer y Gemau Olympaidd, a bod y rhanbarthau’n colli allan. Rwy’n anghytuno, yn arbennig wrth ystyried yr ymdrech fawr y mae contractwyr o bob cwr o’r DU yn ei gwneud y tu ol i’r llenni, a’r budd a ddaw iddyn nhw yn y tymor hwy.

“Yn Euroclad, rydyn ni’n falch o elwa o ennill y contract i ddarparu cladin ar gyfer waliau a tho’r Ganolfan Ddarlledu Ryngwladol. “Rydyn ni wedi datblygu rhwydwaith ehangach o gysylltiadau yn y diwydiant ac wedi creu cysylltiadau cryfach gyda’n partneriaid presennol o ganlyniad i’n cyfraniad at y Gemau Olympaidd. Ac nid ni yw’r unig rai - alla i ddim siarad ar ran y wlad gyfan, ond mae nifer o gyflenwyr a chontractwyr eraill o dde Cymru yn chwarae rhan bwysig wrth wneud yn siŵr bod Gemau Llundain 2012 cystal ag y medrant fod, ac yn creu gwaddol gwych i bobl a busnesau hyd a lled y DU. “

Dywedodd Mrs Gillan:

“Gyda mis yn unig ar ol tan y gemau, rydyn ni’n dod yn nes at ddangos y dalent orau yn y maes chwaraeon yng Nghymru a thynnu sylw at y cyfraniad pwysig y mae busnesau Cymru, fel Euroclad, wedi ei wneud i helpu i wneud y gemau’n realiti.

“Mae heddiw’n ddechrau cyfnod o baratoadau trylwyr ar gyfer Tim Prydain Fawr, wrth iddyn nhw edrych ymlaen at ddechrau’r digwyddiad chwaraeon gwych.

“Mae Cymru gyfan yn barod i groesawu’r byd i Gaerdydd pan fydd y gystadleuaeth yn dechrau yn Stadiwm y Mileniwm, a chefnogi ein hathletwyr pan fyddan nhw’n cystadlu yn Llundain y mis nesaf. Rwy’n edrych ymlaen at wneud fy rhan yn eu croesawu.”

Cyhoeddwyd ar 27 June 2012