Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn croesawu’r cyfle i adnewyddu’r berthynas rhwng Caerdydd a San Steffan

Heddiw, a hithau’n annerch y Cynulliad Cenedlaethol am y tro cyntaf, dywedodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wrth Aelodau’r Cynulliad…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw, a hithau’n annerch y Cynulliad Cenedlaethol am y tro cyntaf, dywedodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wrth Aelodau’r Cynulliad fod y cyfnod newydd hwn mewn gwleidyddiaeth yn San Steffan yn gyfle i adnewyddu’r berthynas rhwng Caerdydd a San Steffan.

Roedd Mrs Gillan yn ymweld a’r Senedd i roi adroddiad i Aelodau’r Cynulliad am Araith y Frenhines. Dywedodd: “Mae gwleidyddiaeth San Steffan yn dechrau ar gyfnod newydd. Mae gennym fath newydd o lywodraeth sy’n arwain math newydd o wleidyddiaeth, lle mae buddiannau cenedlaethol yn cael blaenoriaeth dros fuddiannau pleidiau, a lle mae agweddau aeddfed sy’n rhoi pwyslais ar gydweithio a chyfaddawdu yn arwyddion o gryfder, nid o wendid.

“Nawr, gyda’r newid yn strwythur y llywodraeth, mae’n gyfle i adnewyddu’r berthynas rhwng Caerdydd a San Steffan, gyda phedair plaid wleidyddol yng Nghymru yn rhan o lywodraeth. Wrth gwrs, mae llywodraeth glymblaid yn rhywbeth sydd wedi hen ennill ei blwyf yng ngwleidyddiaeth Cymru, felly gallwn ni yn San Steffan ddysgu llawer o brofiadau Cymru drwy edrych ar y Cynulliad.”

Dywedodd Mrs Gillan wrth Aelodau’r Cynulliad fod y Prif Weinidog wedi dweud yn glir y dylai perthynas y Llywodraeth hon gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru fod yn seiliedig ar sylfaen gadarn o barch at ein gilydd.

Dywedodd: “Rwy’n edrych ymlaen at wneud fy rhan yn yr agenda newydd hon sy’n rhoi bri ar gydweithredu a brwdfrydedd, a gobeithiaf y bydd holl Aelodau’r Siambr hon yn gwneud yr un fath. Rwy’n credu mai gwleidyddiaeth adeiladol y mae pobl am ei gweld, yn hytrach na gwleidyddiaeth ddinistriol.”

Dywedodd Mrs Gillan fod Rhaglen Ddeddfwriaethol Gyntaf y Llywodraeth glymblaid, fel y’i cyhoeddwyd yn Araith y Frenhines, yn seiliedig ar dair egwyddor allweddol, sef rhyddid, tegwch a chyfrifoldeb, ac yn gosod rhaglen eang sy’n cynnwys ugain o Fesurau newydd.

Newid cyfansoddiadol, gan gynnwys yr ymrwymiad i gynnal refferendwm ar bwerau ychwanegol i’r Cynulliad Cenedlaethol, a lleihau’r diffyg ariannol, oedd dwy brif elfen y rhaglen ddeddfwriaethol.

Ychwanegodd: “Wrth i’r Rhaglen ddeddfwriaethol fynd rhagddi, gadewch i mi sicrhau pawb yma heddiw fod datganoli yn elfen hollbwysig o broses llunio polisiau’r Llywodraeth glymblaid. Rydym yn parchu datganoli. Rhaid i holl adrannau’r Llywodraeth roi ystyriaeth i ddatganoli wrth roi polisiau’r Llywodraeth ar waith. Felly mae fy nrws ar agor bob amser i unrhyw Aelod o’r Cynulliad sydd am drafod rhaglen y Llywodraeth glymblaid, a’r modd y byddwn yn ei rhoi ar waith yng Nghymru. Mae’r tim sy’n gweithio yn fy Swyddfa, er yn fach, yn benderfynol, ac yn gweithio dros Gymru yn Whitehall.”

Cyhoeddwyd ar 16 June 2010