Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn canmol allforwyr bwyd a diod Cymru wrth iddo ddechrau ar ei daith o amgylch Asia

[](http://www.swyddfa.cymru.gov.uk/files/2013/03/Secretary-of-State-at-Food-is-GREAT-reception.jpg) Mae David Jones, Ysgrifennydd Gwladol Cymru…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae David Jones, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi dechrau ei daith deg diwrnod o hyd o amgylch Gogledd a De Ddwyrain Asia drwy gyfarfod gyda chynrychiolwyr sy’n chwifio’r faner dros ddiwydiant bwyd a diod Cymru yn Japan.

Cyfarfu Mr Jones a chynrychiolwyr o Fragdy Felinfoel, Wisgi Penderyn, dwr Tŷ Nant a Wendy Brandon Handmade Preserves yn Llysgenhadaeth Prydain yn Tokyo i dynnu sylw at sut gall cwmniau bwyd a diod Prydain, yn fawr ac yn fach, dyfu eu busnes drwy edrych ar gyfleoedd allforio. 

Yn 2012, roedd y Prif Weinidog wedi lansio Food is GREAT Britain i ddathlu’r gorau o fwyd Prydain gartref a thramor. Mae nawr yn rhan allweddol o’r ymgyrch Britain is GREAT i ddenu busnesau ac ymwelwyr i Brydain. 

Dywedodd David Jones, Ysgrifennydd Gwladol Cymru:

“Mae bwyd Prydain yn hysbys ym mhedwar ban byd yn barod am ei ansawdd, ac roeddwn wrth fy modd yn cael y cyfle i gwrdd a chynrychiolwyr cynhyrchwyr bwyd a diod o Brydain sy’n hyrwyddo cynnyrch Prydeinig dramor. 

“Gall y sector bwyd a diod ddod yn beiriant enfawr ar gyfer twf yn y DU, ac mae’n hanfodol ein bod yn darparu’r lefel iawn o gefnogaeth i fusnesau gartref, yn ogystal a helpu cynhyrchwyr bwyd ym Mhrydain i ddatgloi eu potensial mewn marchnadoedd tramor.” 

Yn gynharach y mis hwn, roedd Tokyo wedi cynnal y 38ain Foodex Japan 2013, sioe bwyd a diod ryngwladol uchaf ei pharch Asia sy’n gwasanaethu marchnad bwyd gwerth $700 biliwn Japan a nifer o farchnadoedd proffidiol eraill yn Asia. Mae cynhyrchwyr ym Mhrydain yn cael eu hannog i fynd i mewn i farchnadoedd sy’n datblygu ac achub ar y cyfle i gynyddu elw. 

Roedd Wendy Brandon Handmade Preserves o sir Benfro yn un o’r cwmniau Prydeinig a oedd yn arddangos yn y sioe fasnach. 

Wrth siarad am ei phrofiad o fasnachu ym marchnadoedd Japan, dywedodd Wendy: 

“Rwy’n falch iawn o fod yn rhan o’r farchnad hon. Mae fy nghwsmeriaid yn frwdfrydig iawn am fy nghynnyrch - yn enwedig y marmaledau. Rwyf wedi gallu teithio i Japan fy hun i gymryd rhan mewn ymgyrchoedd blasu, ac rwyf yn gweld bod cwsmeriaid yn hoffi rhoi wyneb i’r enw ac mae’n gyfle i mi roi adborth personol. 

“Byddaf yn ceisio manteisio ar y diddordeb ychwanegol sydd wedi cael ei greu yn dilyn arddangosfa wythnos diwethaf ac rwyf yn awyddus i ddatblygu fy sylfaen cwsmeriaid yn Asia.” 

Mae Distyllfa Penderyn y Cwmni Wisgi Cymreig, wrth odre Bannau Brycheiniog, wedi sefydlu ei hun fel gwir atyniad i dwristiaid yng Nghymru, yn ogystal a fel un o allforion busnes mwyaf llwyddiannus y wlad.

Ym mis Ionawr eleni, cyhoeddodd gynlluniau i osod distyllyron wisgi ychwanegol er mwyn i’r cwmni allu cynhyrchu mwy a thargedu marchnadoedd rhyngwladol newydd.

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Wisgi Penderyn, Stephen Davies:

“Rydym yn falch iawn o allu arddangos ein brandiau oherwydd bod datblygu marchnadoedd allforio newydd ar gyfer Brag Sengl Penderyn yn rhan allweddol o strategaeth barhaus y ddistyllfa ac mae Japan yn un o’n prif farchnadoedd targed oherwydd cysylltiad y wlad a wisgi brag sengl premiwm”

Mae Bragdy Felinfoel yn Llanelli hefyd yn edrych ar feithrin cysylltiadau newydd ym marchnad Japan.

Dywedodd Philip Lewis, Rheolwr Gyfarwyddwr Bragdy Felinfoel: 

“Mae Bragdy Felinfoel wedi bod yn allforio amrywiaeth o gwrw i Tokyo ers dros dair blynedd. Roedd yr arddangosfa FOODEX yn gyfle delfrydol i ni godi proffil ac arddangos ein cwrw yn Japan. Mae’n ymddangos bod y farchnad yn gwerthfawrogi traddodiad, ansawdd a phecynnu arloesol. Felinfoel yw’r bragdy hynaf yng Nghymru ac mae mewn sefyllfa dda i fanteisio ar y cyfleoedd hyn. Bydd yr adborth gan gwsmeriaid yn yr arddangosfa yn allweddol i ddatblygu ein strategaeth farchnata wrth symud ymlaen.” 

 

Nodiadau i Olygyddion 

  • Bydd Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn ymweld a Japan, Ynysoedd y Philippines, Fietnam a Hong Kong fel rhan o ymweliad masnach a buddsoddi 1 diwrnod o hyd ag Asia (13 - 23 Mawrth)
  • Ar ran y Prif Weinidog, bydd ei ymrwymiadau’n cefnogi’r ymgyrch GREAT Britain, yn hyrwyddo’r DU fel gwlad sy’n ‘agored i fusnes’, yn meithrin partneriaethau buddsoddi strategol yn y marchnadoedd sy’n datblygu ac yn annog myfyrwyr o Asia i astudio yma.
Published 14 March 2013