Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn llongyfarch Toyota am 20 mlynedd o weithgynhyrchu yng Nghymru

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw, mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones, wedi llongyfarch Toyota Manufacturing UK am 20 mlynedd o gynhyrchu injans yn eu ffatri …

placeholder

Heddiw, mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones, wedi llongyfarch Toyota Manufacturing UK am 20 mlynedd o gynhyrchu injans yn eu ffatri yng Nglannau Dyfrdwy, Gogledd Cymru.

Wrth wneud sylw am y garreg filltir bwysig hon, dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones:

“Ers pan ddechreuodd y gwaith yn y ffatri yng Nglannau Dyfrdwy ugain mlynedd yn ol, mae Toyota wedi chwarae rhan hanfodol yn helpu i ddangos pam fod Cymru’n dal i fod yn rhywle delfrydol i fuddsoddi a rhedeg busnes yno.

“Mae presenoldeb Toyota yng Ngogledd Cymru a’r hyder y mae wedi’i feithrin ymhlith ei weithlu a’r gadwyn gyflenwi, wedi arwain at greu swyddi cynaliadwy, cymunedau cadarnach, a dull gweithredu ecogyfeillgar tuag at gynhyrchu ceir.  Mae llwyddiant y cwmni yn brawf o sgiliau gwych, gwaith caled a phroffesiynoldeb y gweithlu yma, ac yn ddi-os, maen nhw wedi helpu i greu sylfaen gadarn y dylen ni ddal ati i adeiladu arni.  

“Gweithgynhyrchu, arloesi ac allforion yw’r ffactorau allweddol ar gyfer twf economaidd yng Nghymru a ledled y DU.  Mae ymrwymiad Toyota i’r DU yn dangos cryfder cynyddol ein diwydiant ceir ac mae’n allweddol o ran ysgogi twf y sector preifat.   Rwy’n llongyfarch Toyota ar y garreg filltir hynod hon, ac rwy’n edrych ymlaen at weld y cwmni’n ffynnu ymhellach yn y dyfodol.”

Published 10 Medi 2012