Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru’n canu clodydd y cydweithredu rhwng cymunedau busnes ac academaidd

Mae’r rhai sydd yn y rownd derfynol eleni, gyda siawns o gipio prif wobrau Rhwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd yn eu 14eg seremoni wobrwyo…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae’r rhai sydd yn y rownd derfynol eleni, gyda siawns o gipio prif wobrau Rhwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd yn eu 14eg seremoni wobrwyo, yn dangos gwir rinweddau’r cydweithredu llwyddiannus rhwng y cymunedau busnes ac academaidd, yn ol Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan.

Roedd Mrs Gillan wrth law i gyflwyno categori’r Wobr Effaith Ranbarthol yn y seremoni arbennig i anrhydeddu’r enghreifftiau mwyaf cyffrous ac arloesol o fusnesau’n cydweithio.

Wrth annerch y gynulleidfa a oedd wedi ymgynnull ar gyfer y seremoni yn y brifddinas, llongyfarchodd Mrs Gillan y cwmniau sydd wedi dod yn fwy cystadleuol, wedi dangos twf ac wedi ehangu i farchnadoedd tramor drwy gydweithio’n agos a Phrifysgol Caerdydd.

Dywedodd:

“Mae hon yn noson i ddathlu ac yn gyfle perffaith i dynnu sylw at y rol bwysig y gall y byd academaidd ei chwarae mewn cefnogi diwydiant yng Nghymru.

“Mae arloesi’n allweddol i fusnes llwyddiannus ac mae’n golygu cymaint mwy na dim ond datblygu cynnyrch newydd - mae hefyd yn ymwneud a chydnabod y manteision sydd i’w cael o gydweithio’n agos ag eraill.

“Mae’r gwobrau hyn yn dathlu’r goreuon ymhlith y partneriaethau a arweiniodd at arloesi sy’n gallu cyfrannu’n sylweddol at ein nod ni o gryfhau’r economi yng Nghymru.

“Hoffwn longyfarch enillwyr y gwobrau ar eu cyflawniadau, a dymunaf bob llwyddiant iddynt yn y dyfodol.”

Yn ystod y seremoni hefyd, tynnodd Mrs Gillan sylw at eiriau cefnogol cyn Ysgrifennydd Cymru a’r Ysgrifennydd Tramor presennol, William Hague, a lansiodd y rhwydwaith arloesedd yn wreiddiol yn 1996.

Dywedodd: “Rydw i’n falch o weld y rhwydwaith wedi tyfu cymaint ers ei lansio a bellach mae ganddo tua 200 o aelodau - mae hyn yn brawf o gryfder y rhanbarth wrth arloesi ac o rol Prifysgol Caerdydd yn sbarduno hynny yn ei flaen. 

“Mae’r rhwydwaith a’r gwobrau heddiw’n cynrychioli arferion rhagorol o ran dod a busnesau lleol at ei gilydd a’r arbenigedd sydd i’w ganfod ymhlith y gymuned academaidd.  Ymhen pedair blynedd ar ddeg fy ngobaith i ydi ein bod ni’n dathlu rhagor o lwyddiant sydd wedi’i greu o ganlyniad i gyflawniadau Rhwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd.”

Published 26 June 2012