Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn cymeradwyo’r cysylltiadau addysgol ‘nodedig’ rhwng Prydain a Gwlad Thai

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan wedi ymweld a’r Cyngor Prydeinig yn Bangkok i ddysgu mwy am y cysylltiadau addysgol rhwng Prydain…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan wedi ymweld a’r Cyngor Prydeinig yn Bangkok i ddysgu mwy am y cysylltiadau addysgol rhwng Prydain a Gwlad Thai.

Mae Mrs Gillan ar daith pum diwrnod o amgylch De Ddwyrain Asia i hyrwyddo masnach, twristiaeth a chysylltiadau llywodraethol, a chafodd gyfarfod a staff a myfyrwyr yn un o bedair o ganolfannau’r Cyngor Prydeinig ym mhrif ddinas Gwlad Thai.

Mae’r Cyngor yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Gwlad Thai, sefydliadau addysg a phroffesiynol, a diwydiant ar amrywiaeth o brosiectau, sy’n cynnwys gwella safon dysgu Saesneg mewn ysgolion a phrosiectau ar y cyd rhwng Gwlad Thai a’r DU ym maes datblygu ymchwil.

Yn ystod ei hymweliad, cymerodd yr Ysgrifennydd Gwladol ran mewn sesiwn holi ac ateb gyda’r myfyrwyr a oedd yn astudio Saesneg. Hefyd, cafodd gyfarfod tri o bobl leol o Wlad Thai a oedd yn astudio yn y brifysgol yng Nghaerdydd.

Dywedodd Mrs Gillan: “Mae gan y Cyngor Prydeinig gysylltiad hir a nodedig gyda Gwlad Thai ac mae’n parhau i hyrwyddo cysylltiadau addysgol a diwydiannol cryf rhwng y ddwy wlad.

“Yn ystod fy ymweliad, fe wnaeth creadigrwydd, y rhaglenni dysgu a hyfforddi sy’n cael eu rhedeg gan y Cyngor a brwdfrydedd ac ymrwymiad y myfyrwyr a’r staff gryn argraff arna i.”

Dywedodd Chris Gibson, cyfarwyddwr y Cyngor Prydeinig yn Bangkok:

“Rydyn ni wrth ein bodd cael y cyfle hwn i ddangos beth rydyn ni’n ei wneud i gryfhau’r cysylltiadau diwylliannol rhwng Gwlad Thai a’r DU drwy ein gwaith ym maes Addysg, y Diwydiannau Creadigol a’r Iaith Saesneg; gan gefnogi diwygiadau uchelgeisiol Gwlad Thai yn barod ar gyfer 2015 a sefydlu cymuned economaidd ASEAN.

“Mae ein rhwydwaith cryf o dros 6,000 o gynfyfyrwyr o Wlad Thai yn darparu cyfleoedd gwych i’r DU yn ddiwylliannol ac yn fasnachol, er mwyn datblygu’r cysylltiad gwych hwn ymhellach, ac roeddwn i’n falch iawn bod y Gweinidog wedi gallu cyfarfod a rhai o’r cynfyfyrwyr hyn a siarad a nhw’n bersonol.”

Published 15 May 2012