Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn ‘siomedig’ o glywed cyhoeddiad Tata Steel i gau’r uned ‘Living Solutions’ yn Shotton

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi mynegi ei siom o glywed y cyhoeddiad y bydd Tata Steel yn dod a’i fusnes Living Solutions…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi mynegi ei siom o glywed y cyhoeddiad y bydd Tata Steel yn dod a’i fusnes Living Solutions yn Shotton, Glannau Dyfrdwy, i ben.

Meddai Mrs Gillan: “Rwy’n siomedig iawn o glywed y cyhoeddiad hwn, a bydd yn ergyd aruthrol i’r gweithlu ac i economi leol Glannau Dyfrdwy.

“Cefais wybod am y penderfyniad yn gynharach heddiw gan Uday Chaturvedi, Prif Swyddog Technegol Tata Steel Ewrop. Dywedodd wrthyf fod rheolwyr Tata Steel wedi ystyried pob opsiwn i gael y busnes yn ol ar ei draed cyn gwneud y penderfyniad anodd hwn. Ond yn y pen draw, yn sgil prinder archebion am yr adeiladau modiwlar nid oedd yn bosibl i ni barhau i gynhyrchu.

Ychwanegodd Mrs Gillan: “Rwyf wedi cael fy sicrhau y bydd yr holl weithwyr sy’n wynebu colli eu swydd yn cael cynnig adleoli pan fo hynny’n bosibl, neu’n cael cyfle i wella eu sgiliau i’w helpu i ddod o hyd i swyddi newydd. Ni fydd cau Living Solutions yn effeithio ar unrhyw fusnesau eraill Tata Steel yng Nghymru, a bydd yn parhau’n gwmni uchel ei broffil sy’n gwneud cyfraniad gwerthfawr at economi Cymru.”

Published 12 October 2010