Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru Yn Llongyfarch Aelodau Cabinet Llywodraeth Cynulliad Cymru

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi llongyfarch Gweinidogion Llywodraeth Cynulliad Cymru am gael eu penodi i Gabinet newydd …

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, wedi llongyfarch Gweinidogion Llywodraeth Cynulliad Cymru am gael eu penodi i Gabinet newydd Prif Weinidog Cymru.

Dywedodd Mrs Gillan ei bod yn edrych ymlaen at weithio’n adeiladol gyda Phrif Weinidog Cymru a’i Gabinet newydd er budd pobl Cymru.

Dywedodd Mrs Gillan:  “Hoffwn longyfarch holl Weinidogion Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gael eu penodi i’r Cabinet.  Er bod gan Lywodraeth y Cynulliad rhagor o bwerau bellach i gymryd penderfyniadau yn y meysydd datganoledig, mae llawer o feysydd o hyd lle gallwn weithio gyda’n gilydd er budd pobl Cymru.

“Mae economi Cymru yn wynebu llawer o sialensau ac mae perthynas waith agos rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cynulliad Cymru yn hanfodol. Rwy’n awyddus i weithio’n agos gyda Carwyn Jones ac Edwina Hart i sicrhau nad yw Cymru yn colli cyfle i fanteisio ar rai o’r mentrau pwysig rydym yn eu darparu dros y ffin yn Lloegr.  Yn yr un modd, byddaf yn cefnogi eu penderfyniadau ar faterion datganoledig os credaf y byddant o fudd i Gymru. 

“Bydd yn bwysig hefyd ein bod yn parhau i gydweithio ar feysydd eraill o ddiddordeb cyffredin, megis cyllid, polisi ynni, gweithio tuag at economi carbon isel, materion iechyd trawsffiniol a sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau angenrheidiol i gael cyflogaeth.  Edrychaf ymlaen at weithio’n adeiladol gyda Carwyn Jones a’i Gabinet newydd, yn seiliedig ar barch rhwng y ddwy ochr, er mwyn cael y fargen orau i Gymru”.

Published 13 May 2011