Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn llongyfarch ennillydd gwobr Entrepreneur Asiaidd y Flwyddyn

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, wedi llongyfarch Shazia Awan ar ol iddi ennill gwobr Entrepreneur Asiaidd y Flwyddyn y DU mewn…

Cheryl Gillan gyda Shazia Awan, ennillydd gwobr Entrepreneur Asiaidd y FlwyddynMae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Cheryl Gillan, wedi llongyfarch Shazia Awan ar ol iddi ennill gwobr Entrepreneur Asiaidd y Flwyddyn y DU mewn seremoni fawreddog yn Llundain neithiwr.

Cafodd Shazia ei geni a’i haddysgu yn Ne Cymru. Lai na blwyddyn yn ol, aeth ati i sefydlu’r cwmni Peachy Pink, sef cwmni sy’n arbenigo mewn dillad isaf sy’n mynd i’r afael a seliwleit ar gyfer menywod. Mae’r brand yn cael ei werthu mewn siopau Debenhams ar hyd a lled y DU, ac roedd wedi gwerthu allan yn llwyr o fewn wythnos iddo gael ei lansio. Does dim un brand dillad isaf arall yn y siop wedi gadael y silffoedd mor gyflym. Yn ddiweddar, mae Shazia wedi ehangu ei busnes i nifer o farchnadoedd yn Asia ac yn Ewrop.

Meddai Mrs Gillan, a aeth gyda Shazia i’r seremoni wobrwyo yng ngwesty’r Hilton, Park Lane, Llundain: “A hwythau’n cael eu cynnal am yr unfed flwyddyn ar ddeg eleni, mae Gwobrau Llwyddiannau Menywod Asiaidd yn rhoi llwyfan i’r talentau gorau un yn y gymuned Asiaidd. Rwy’n falch iawn bod gwaith caled a sgiliau entrepreneuraidd Shazia wedi cael eu cydnabod yn y gwobrau nodedig hyn.  Mae gennym gyfoeth o dalent yng Nghymru ac mae Shazia wir wedi rhoi Cymru ar y map.

“Erbyn hyn, mae menywod Asiaidd ymhlith y mwyaf dylanwadol mewn bywyd cyhoeddus ym Mhrydain, ac mae’r gwobrau hyn yn ffordd bwysig o ysbrydoli ac annog eraill i gyflawni eu potensial. Fel un o’r pedwar o aelodau benywaidd yn y Cabinet, gwn pa mor bwysig yw cydnabod llwyddiannau a chyfraniadau menywod ym mhob agwedd o fywyd. Llongyfarchiadau i Shazia, a phob dymuniad da iddi yn y dyfodol.”