Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn llongyfarch enillwyr gwobrau Fast Growth 50

Heno, mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones, wedi llongyfarch enillwyr gwobrau Fast Growth 50. Wrth siarad yn y seremoni wobrwyo yng …

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heno, mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones, wedi llongyfarch enillwyr gwobrau Fast Growth 50.

Wrth siarad yn y seremoni wobrwyo yng Nghaerdydd, dywedodd Mr Jones:

“Roedd yn bleser cael mynd i’r seremoni wobrwyo heno, a hoffwn longyfarch pob un o’r enillwyr ar eu cyflawniadau. Rydych chi’n llwyr haeddu eich gwobrau.

“Mae hwn wedi dod yn ddigwyddiad pwysig ar galendr busnesau yng Nghymu, ac mae’n faromedr o gryfder economi Cymru. Rydyn ni’n gwybod bod yn rhaid i ni wneud popeth i ysgogi twf, helpu busnesau drwy greu’r amodau cywir i gwmniau a busnesau fuddsoddi a darparu swyddi. Ers i mi gael fy mhenodi’n Ysgrifennydd Gwladol Cymru, rwyf wedi dweud yn glir y byddaf i’n rhoi blaenoriaeth i wneud yn siŵr bod fy adran yn canolbwyntio ar economi Cymru a bod yn llais cryf ar gyfer Cymru.

“Mae pob un o’r cwmniau Fast Growth 50 yn cyfrannu’n sylweddol i’r nod a rennir a dymunaf bob llwyddiant iddyn nhw yn y blynyddoedd i ddod.”

Published 14 September 2012