Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru yn llongyfarch Carwyn Jones wrth iddo ddychwelyd i fod yn Brif Weinidog Cymru

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Cheryl Gillan Ysgrifennydd Gwladol Cymru wedi llongyfarch Carwyn Jones wrth iddo ddychwelyd i fod yn Brif Weinidog Cymru. Dywedodd Mrs …

Mae Cheryl Gillan Ysgrifennydd Gwladol Cymru wedi llongyfarch Carwyn Jones wrth iddo ddychwelyd i fod yn Brif Weinidog Cymru.

Dywedodd Mrs Gillan:  “Hoffwn longyfarch Carwyn Jones yn wresog wrth iddo ddychwelyd i fod yn Brif Weinidog Cymru. Gweithiais yn adeiladol gydag ef cyn yr etholiad ac rwy’n edrych ymlaen at barhau i wneud hynny er budd gorau pobl Cymru a’r Deyrnas Unedig yn gyffredinol.

“Mae trefniadau ar y gweill er mwyn i ni gwrdd maes o law i drafod y blaenoriaethau sydd gennym dros y misoedd a’r blynyddoedd i ddod.‪ Mae’n hanfodol bod Llywodraeth y DU a Llywodraeth newydd y Cynulliad yn cydweithio, gan ganolbwyntio’n benodol ar gryfhau economi Cymru a gwneud Cymru yn lle atyniadol ar gyfer buddsoddi a chreu swyddi.

“Ni ddylai’r ffaith bod gwahanol bleidiau yn llywodraethu yn Llundain ac yng Nghaerdydd fod yn rhwystr rhag cael perthynas weithio dda. Rwy’n credu mai’r ffordd orau o wasanaethu Cymru yw drwy gydweithredu adeiladol ac aeddfed, yn rhydd rhag gwleidyddiaeth bleidiol.”