Stori newyddion

Ysgrifennydd Cymru yn dathlu Pen-Blwydd y Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig yn 10 Oed

Gall diwydiannau creadigol chwarae rhan allweddol yn ein hadferiad economaidd, meddai Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, mewn digwyddiad…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Gall diwydiannau creadigol chwarae rhan allweddol yn ein hadferiad economaidd, meddai Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, mewn digwyddiad yng Nghanolfan y Mileniwm, Bae Caerdydd, i ddathlu pen-blwydd y Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig yn 10 oed.

Er mwyn dathlu ei gyfraniad at y diwydiant cerddoriaeth dros y degawd diwethaf, mae’r Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig yn cynnal rhaglen ddigwyddiadau a gynhelir dros ddeuddydd ar 10fed ac 11eg Medi yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.   Ar gyfer y ddau ddiwrnod hyn mae cyntedd y Ganolfan wedi cael ei weddnewid er mwyn cyfleu gŵyl gerddoriaeth, a hynny gan drefnwyr Gŵyl y Dyn Gwyrdd.

Wrth siarad yn y lansiad, dywedodd Mrs Gillan: “Mae cerddoriaeth yn llifo drwy wythiennau Cymru, ond mae’n bwysig cefnogi’r seilwaith er mwyn sicrhau bod cerddoriaeth wrth galon ein hadferiad economaidd. Mae gan y diwydiannau creadigol botensial enfawr sydd heb ei gyflawni i greu swyddi, i ysgogi mewnfuddsoddiad ac i ychwanegu at ein hunaniaeth ddiwylliannol.

“Mae’r Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig, Cyngor Celfyddydau Cymru a chynrychiolwyr y diwydiant i gyd yn chwarae rol allweddol i ddatblygu’r celfyddydau ymhellach er mwyn manteisio ar bob cyfle. Wrth i’r sefydliad ddathlu ei ben-blwydd yn 10 oed, mae hynny’n brawf o’r camau breision y mae wedi’u cymryd wrth ddatblygu’r sector, ac yn ddathliad go iawn o’r gwaith caled a wneir i gefnogi’r doniau sydd gan Gymru.”

Cyhoeddwyd ar 10 September 2010