Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn dathlu Wythnos Twristiaeth Cymru

Gyda’r dathliadau ar gyfer Wythnos Twristiaeth Cymru (23 Chwe - 3 Mawrth) yn mynd rhagddynt yn hwylus, bydd Ysgrifennydd Gwladol Cymru heddiw…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Gyda’r dathliadau ar gyfer Wythnos Twristiaeth Cymru (23 Chwe - 3 Mawrth) yn mynd rhagddynt yn hwylus, bydd Ysgrifennydd Gwladol Cymru heddiw (1 Mawrth) yn ymweld a dau atyniad i dwristiaid yng Ngogledd Cymru i dynnu sylw at y rol bwysig sydd gan dwristiaeth yng nghyflwr economi Cymru. 

Mae Wythnos Twristiaeth Cymru (23 Chwe - 3 Mawrth) yn ddathliad unigryw i arddangos y rhanbarth fel cyrchfan ysbrydoledig i dwristiaid, ac amlygu pwysigrwydd economaidd posib; ar gyfer y dyfodol. 

I nodi’r dathliadau, bydd Mr Jones yn ymweld a dau atyniad ym Mae Colwyn sy’n parhau i ddenu ymwelwyr o’r DU a thu hwnt, flwyddyn ar ol blwyddyn. 

Yn gyntaf, bydd yn ymweld a’r Sŵ Mynydd Cymru i nodi ei ddathliadau hanner canmlwyddiant. Ar hyn o bryd mae’r Sŵ yn gweithio gyda Phrosiect Gwarchod Lemyriaid yn rhanbarth Fforest Mangabe, Madagascar. Ymysg cynlluniau’r sŵ ar gyfer y dyfodol y mae creu ardal i’r Panda Coch. 

Drwy wahoddiad gan Dwristiaeth Gogledd Cymru, bydd Mr Jones yn ddiweddarach yn ymweld a Gerddi Bodnant sydd wedi agor ei giatiau i’r cyhoedd am y tro cyntaf yn y gaeaf ym mis Rhagfyr y llynedd.

Mae dros 160,000 o bobl yn ymweld a’r gerddi bob blwyddyn a chafodd gardd aeaf ei chreu fel atyniad tymhorol newydd. Bydd Mr Jones yn mynd o gwmpas y casgliadau botaneg yn eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol cyn cwrdd a rhanddeiliaid twristiaeth allweddol. 

Yn 2011, denodd Gogledd Cymru y gyfran fwyaf o dwristiaid Prydain Fawr a oedd yn aros dros nos ar wyliau yng Nghymru yn 2011. Llwyddodd Cymru i ddenu cyfanswm o 879,000 o ymwelwyr rhyngwladol i’w thraethau, gan wario £328 miliwn. 

Dywedodd Mr Jones:

“Gyda’r haf eithriadol o chwaraeon a gawsom, ynghyd a dathliadau’r Jiwbili Ddiemwnt, roedd y ffocws wedi’i hoelio’n gadarn ar Brydain Fawr yn 2012, ac fe wnaethom ni yng Nghymru achub ar y cyfle i dynnu sylw at y llu o atyniadau sydd gennym ni ar gael. 

“Nod yr ymgyrch Prydain FAWR a lansiwyd gan y Prif Weinidog y llynedd oedd manteisio i’r eithaf ar y sylw hwnnw. O gefn gwlad i ddiwylliant, o dreftadaeth i arloesi, nod yr ymgyrch yw helpu’r byd i ddarganfod pam bod Prydain yn lle mor wych i ymweld ag ef, i astudio, gweithio, buddsoddi a chynnal busnes ynddo. 

“Mae Wythnos Twristiaeth Cymru yn darparu i ni gyfle o’r newydd i atgyfnerthu’r negeseuon hynny, a chydnabod y rol holl bwysig sydd gan dwristiaeth i’w chwarae yn economi Cymru. Mae’n bwysig ein bod ni oll yn cefnogi’r dathliadau er mwyn sicrhau bod Cymru yn parhau i fod yn dynfa i dwristiaid a buddsoddwyr busnes, gartref ac o dramor fel ei gilydd.” 

Dywedodd Esther Roberts, Rheolwr Gyfarwyddwr Twristiaeth Gogledd Cymru:

“I gefnogi Wythnos Twristiaeth Cymru, rwy’n falch dros ben bod Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn ymweld a rhai o atyniadau ymwelwyr gorau Gogledd Cymru. Mae Gerddi Bodnant yn benodol yn esiampl gwych o atyniad o ansawdd i dwristiaid, ac mae wedi lansio ei Ardd Aeaf yn ddiweddar er mwyn ymestyn y tymor twristiaeth a chyfrannu ymhellach at yr economi leol.”

Published 1 March 2013