Datganiad i'r wasg

Ymateb Swyddfa Cymru i barn y Goruchaf Lys

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

“Mae’r Twrnai Cyffredinol a minnau’n ddiolchgar i’r Goruchaf Lys am egluro’r mater hwn. Fel y mae’r Arglwydd Hope yn pwysleisio yn ei ddyfarniad…