Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn mynd i weld perfformiad Olympic Diwylliannol yng Nghaerdydd

Bydd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yn mynd i weld cynhyrchiad Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd, ‘Sneb yn Becso Dam’, heno (13eg…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Bydd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yn mynd i weld cynhyrchiad Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd, ‘Sneb yn Becso Dam’, heno (13eg Gorffennaf) fel rhan o ‘Olympiad Diwylliannol’ Gemau Olympaidd Llundain 2012.

Mae’r cynhyrchiad yn benllanw prosiect tair blynedd o hyd a ariannwyd gan Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth y DU, sy’n seiliedig ar albwm o’r un enw gan y grŵp o’r 70au a’r 80au, Edward H Dafis.  Mae’n rhan o gyfres o brosiectau ‘Grym y Fflam’ sydd wedi dwyn nifer o brosiectau diwylliannol a threftadaeth ynghyd i ddathlu’r Olympiad Diwylliannol hyd a lled Cymru.

Mae’r sioe’n cael ei llwyfannu mewn tri lleoliad yng Nghymru - Caerdydd, Caerfyrddin a’r Rhyl - ac mae’n canolbwyntio ar yr hyn sy’n wynebu pobl ifanc wrth iddynt bwyso a mesur y dewis anodd rhwng bywyd yn y ddinas a bywyd yng nghefn gwlad.

Dywedodd Mrs Gillan: “Fe fyddaf i’n teimlo’n falch iawn wrth fynd i weld y perfformiad heno. Rwy’n falch iawn o gyfraniad yr actorion gwych hyn i Olympiad Diwylliannol Gemau Olympaidd Llundain 2012, a hefyd o’u rol fel Llysgenhadon i bobl ifanc Cymru. Mae perfformiadau’r wythnos hon yn ffrwyth llafur tair blynedd o waith caled Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd a’r actorion sydd wedi perffeithio eu crefft drwy gyfrwng yr hyfforddiant penodol a gafwyd gan yr Urdd.

“Mae’r Olympiad Diwylliannol yn dathlu talent ein hartistiaid a’n perfformwyr sydd wedi dod a blas o ddiwylliant Cymru i gynulleidfaoedd hyd a lled y DU a thu hwnt. Mae gennyn ni gymaint i’w gynnig i gynulleidfaoedd, ac fe fydd hyn yn gyfle gwych i arddangos talent theatrig Cymru ac ymuno yn hwyl y gemau Olympaidd yr haf hwn.”

Nodiadau i olygyddion:
Yr Olympiad Diwylliannol yw’r dathliad diwylliannol mwyaf yn hanes y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd modern, gydag ystod eang o ddigwyddiadau, gweithdai a pherfformiadau’n cael eu cynnal hyd a lled y DU. Gŵyl 2012 Llundain fydd penllanw’r Olympiad Diwylliannol, ble cynhelir dros 12,000 o gyngherddau, perfformiadau, arddangosfeydd a digwyddiadau awyr agored ysblennydd. Elusen annibynnol yw Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth y DU, sy’n creu gwaddol diwylliannol a chwaraeon parhaus o Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012 ym mhob cwr o’r DU. Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth y DU yw Prif Gyllidwyr yr Olympiad Diwylliannol a Gŵyl Llundain 2012.Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yw un o’r gwyliau ieuenctid diwylliannol mwyaf yn Ewrop, sy’n denu miloedd o gystadleuwyr ac ymwelwyr bob blwyddyn. Mae Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd yn dod ag actorion o bob cwr o Gymru at ei gilydd i gymryd rhan mewn gweithdai a chyrsiau preswyl i ddatblygu eu crefft.

Published 13 July 2012