Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn cymeradwyo partneriaeth gydweithredol yn y trafodaethau masnach cyntaf rhwng y DU a Tsieina yng Nghaerdydd

This news article was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Heddiw, 15fed Rhagfyr, fe wnaeth Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, siarad yn y trafodaethau masnach cyntaf rhwng y DU a Tsieina yng…

Heddiw, 15fed Rhagfyr, fe wnaeth Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru, siarad yn y trafodaethau masnach cyntaf rhwng y DU a Tsieina yng Nghaerdydd, lle bu iddi groesawu agwedd gydweithredol y Llywodraethau yn Llundain ac yng Nghaerdydd er mwyn i Gymru allu gwneud busnes ar lwyfan ryngwladol. Dyma’r tro cyntaf i drafodaethau o’r fath gael eu cynnal y tu allan i Lundain.

Mae’r DU a Tsieina wedi llofnodi canllawiau a luniwyd i hybu gwariant ar seilwaith yn y ddwy wlad, a darparu cyfleoedd i gwmniau’r DU ennill busnes. Roedd y digwyddiad hwn yn canolbwyntio ar gyfleoedd buddsoddi yn y ddwy wlad, gyda seilwaith hefyd yn thema allweddol i Gyd-gomisiwn Economi a Masnach y DU-Tsieina.

Cadeirydd y digwyddiad oedd Vince Cable, yr Ysgrifennydd Busnes, ac roedd Gao Hucheng, Cynrychiolydd Masnach Rhyngwladol Tsieina a’r Dirprwy Weinidog Masnach, yn bresennol hefyd.

Wrth siarad yn y digwyddiad, dywedodd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwladol Cymru: “Agwedd gydweithredol at fusnes gan Swyddfa Cymru, Tim Masnach a Buddsoddi y DU a Thim Buddsoddi Llywodraeth Cymru yw’r allwedd ar gyfer gweithio’n agosach yn rhyngwladol yn y dyfodol. Gyda’n gilydd gallwn hyrwyddo Cymru a’r DU yn llwyddiannus i fuddsoddwyr posib, denu buddsoddiad a darparu cymorth i gwmniau’r DU sy’n dymuno llwyddo yn yr economi fyd-eang.”

Roedd y trafodaethau yn canolbwyntio ar sut gall cwmniau’r DU fod yn rhan o brosiectau adeiladu enfawr megis maes awyr arfaethedig newydd Beijing, ac adeiladu porthladdoedd ar arfordir Tsieina. Mae cwmniau seilwaith y DU mewn safle delfrydol ar gyfer bod yn rhan o brosiectau o’r fath, gan fod ganddynt brofiad arbenigol mewn datblygu cynaliadwy a rheoli prosiectau.

Bydd Tasglu Seilwaith y DU-Tsieina hefyd yn gweithio i hyrwyddo cyfleoedd seilwaith arbennig sy’n bodoli ymhob gwlad i gwmniau’r DU a Tsieina.  Bydd y tasglu hefyd yn gweithio i gael gwared ar rwystrau tybiedig rhag buddsoddi.