Datganiad i'r wasg

Ysgrifennydd Cymru yn annerch y Soroptimyddion Rhyngwladol ar ben-blwydd y mudiad yn 60 oed

Bydd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwlad Cymru, yn cyflwyno’r brif araith i’r Soroptimyddion Rhyngwladol wrth iddynt ddathlu Pen-blwydd Diemwnt…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Bydd Cheryl Gillan, Ysgrifennydd Gwlad Cymru, yn cyflwyno’r brif araith i’r Soroptimyddion Rhyngwladol wrth iddynt ddathlu Pen-blwydd Diemwnt y mudiad ac fel rhan o ddathliadau Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn gynharach yr wythnos hon.

Bydd Mrs. Gillan yn annerch cangen Gogledd Cymru y grŵp i drafod ei rol fel Ysgrifennydd Gwladol benywaidd cyntaf Cymru ac fel un o’r pedair menyw yn y Cabinet, gan hyrwyddo’r neges fod menywod Cymru yn gwneud eu marc ym myd gwleidyddiaeth.

Dywedodd: “Cafwyd dau ddigwyddiad arbennig yr wythnos hon yn dathlu cyflawniadau a llwyddiannau menywod - canmlwyddiant Diwrnod Rhyngwladol y Menywod a Phen-blwydd Diemwnt y Soroptimyddion Rhyngwladol. Mae’r ddau’n adlewyrchu’r neges y gall menywod wireddu eu potensial yn bersonol ac ar y cyd a sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed.

“Rwy’n hynod o falch mai fi yw’r fenyw gyntaf i gamu i rol Ysgrifennydd Gwladol Cymru. Mae fy mhenodiad i, yn ogystal ag ethol Kirsty Williams fel y fenyw gyntaf i arwain plaid yn y Cynulliad, a phenodi pedair menyw fel Gweinidogion y Cynulliad, yn dangos gwir gynnydd ar ran menywod ar frig bywyd gwleidyddol yng Nghymru. Yn Etholiadau Cyffredinol y llynedd, gwelwyd y nifer fwyaf erioed o fenywod yn cael eu hethol yn Aelodau Seneddol - cam pwysig arall o ran sicrhau bod menywod yn llenwi swyddi dylanwadol a’u bod yn gallu ysgogi ac annog eraill i gyflawni eu huchelgeisiau.

“Mae llwyddiant y Soroptimyddion Rhyngwladol a thwf Diwrnod Rhyngwladol y Menywod fel digwyddiad byd-eang yn dangos bod menywod yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd, yn ymfalchio yn eu hanes a’u llwyddiannau, ac yn rhoi eu hamser a’u hegni i wella cyfleoedd a chydraddoldeb i fenywod ym mhedwar ban byd.”

Published 12 March 2011