Datganiad i'r wasg

Gweinidog Swyddfa Cymru yn croesawu penodiad Huw Jones yn Gadeirydd S4C

Mae David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, wedi croesawu penodiad Huw Jones yn gadeirydd S4C.    Bydd y penodiad yn para am bedair blynedd, gan…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Mae David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, wedi croesawu penodiad Huw Jones yn gadeirydd S4C.    Bydd y penodiad yn para am bedair blynedd, gan ddechrau ar 8 Mehefin 2011.  Gwnaed y penodiad yn sgil gwrandawiad craffu a gynhaliwyd gan y Pwyllgor Dethol ar Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ar y cyd a’r Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig ar 24 Mai.  

Mae Huw Jones yn gyn Brif Weithredwr S4C, a bu yn y swydd honno o 1994 hyd 2005.  Yn ystod y cyfnod hwnnw, bu’n gadeirydd is-gwmni masnachol y sianel ac yn Gyfarwyddwr SDN, deiliad y drwydded teledu digidol daearol.      Ar hyn o bryd mae Mr Jones yn Gadeirydd Portmeirion Cyf, yn Ddirprwy Gadeirydd Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru ac yn Aelod o Fwrdd yr Iaith Gymraeg. 

Dywedodd y Gweinidog fod penodiad Mr Jones yn gam pwysig tuag at sicrhau dyfodol sefydlog i’r sianel.

Dywedodd Mr Jones: “Yn ddiamau, mae S4C yn mynd trwy gyfnod o newid ond mae Mr Jones wedi profi bod ganddo’r proffesiynoldeb a’r arweinyddiaeth i lywio’r sianel drwy’r cyfnod anodd hwn i ddyfodol disglair a llewyrchus.      

“Mae S4C yn chwarae rhan bwysig ym mywydau siaradwyr Cymraeg a phobl sydd ddim yn siarad Cymraeg fel ei gilydd. Mae’n bwysig ei bod yn parhau i ddatblygu, gan ddarparu rhaglenni Cymraeg o safon uchel y mae S4C yn adnabyddus amdanynt ar gyfer gwylwyr y sianel.”    

Nodiadau i Olygyddion

1.      Penodwyd Cadeirydd S4C ar sail haeddiant yn dilyn proses benodi deg, agored a thryloyw oedd wedi’i rheoleiddio gan y Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus. I weld Cod Ymarfer Swyddfa’r Comisiynydd Penodiadau Cyhoeddus, ewch i -
http://www.publicappointmentscommissioner.org/Code_of_Practice/

Published 6 June 2011