Datganiad i'r wasg

Gweinidog Swyddfa Cymru yn ymweld ag Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau

Heddiw [dydd Llun 21 Mawrth], bu David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, yn ymweld ag Aberdaugleddau gyda Mike Penning, Gweinidog dros Drafnidiaeth…

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

placeholder

Heddiw [dydd Llun 21 Mawrth], bu David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru, yn ymweld ag Aberdaugleddau gyda Mike Penning, Gweinidog dros Drafnidiaeth y DU, i gwrdd ag Awdurdod y Porthladd, gwylwyr y glannau a chynrychiolwyr o’r awdurdod lleol er mwyn trafod dyfodol Gwasanaeth Gwylwyr y Glannau yn y Porthladd. 

Cyhoeddodd Mr Penning yn ddiweddar y byddai’r cyfnod ymgynghori ar gyfer moderneiddio’r Porthladd yn cael ei ymestyn am 6 wythnos, er mwyn i’r holl bartion a chanddynt ddiddordeb gael datblygu eu cyflwyniadau a’u cynigion gwahanol ymhellach ar gyfer dyfodol y Porthladd.  Bu’r Gweinidogion yn cwrdd a swyddogion lleol yn ogystal a staff y ganolfan achub o’r Canolfannau Cydlynu yn Aberdaugleddau ac Abertawe. Cawsant daith o amgylch y porthladd cyn cwrdd ag arweinyddion y cyngor yn Aberdaugleddau.

Dywedodd Mr Jones: “Rwy’n deall pryderon pob parti perthnasol o ran  moderneiddio’r gwasanaeth, ac rwy’n gwerthfawrogi rhai o bryderon y staff a’r gwirfoddolwyr.  Dyna pam ein bod wedi ymestyn y cyfnod ymgynghori fel bod gan bawb gyfle i ymateb a mwy o amser i fynegi eu pryderon.    

“Mae gan wasanaeth Gwylwyr y Glannau Aberdaugleddau draddodiad balch ac mae bob amser wedi bod ar flaen y gad gyda thechnoleg sgrin-gyffwrdd a radio.  Byddai’r newidiadau rydym yn ymgynghori yn eu cylch yn adlewyrchu’r newidiadau sydd wedi digwydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf gan ymateb i’r newidiadau hynny yn fwy cynaliadwy.  Erbyn hyn, mae mwy o gychod a llongau yn defnyddio’r mor ac mae mwy o bobl yn defnyddio’r traethau.  Mae angen i ni sicrhau ein bod yn cynnig dull integredig am gost is er mwyn mynd i’r afael a’r materion pwysig hyn, fel y gellir diogelu dyfodol y gwasanaeth ac ymateb yn fwy effeithiol i amddiffyn ein moroedd a’n glannau yn yr 21ain ganrif.”

Ychwanegodd y Gweinidog fod y cynigion presennol yn cynnwys cyfleoedd i gryfhau sut mae Gwasanaeth Achub gwirfoddol Gwylwyr y Glannau (CRS) yn cael ei reoli drwy gynyddu nifer y staff amser llawn a bod yn rhan o’r tim ar alwad 24 awr 7 diwrnod yr wythnos er mwyn bodloni gofynion ymateb Chwilio ac Achub.

Ychwanegodd: “Mae’r CRS yn chwarae rhan anferth yn y gwaith o amddiffyn ein moroedd a’n glannau a byddai’r cynigion presennol yn rhoi rol hollbwysig iddynt ei chwarae o ran cryfhau gwytnwch y gwasanaeth integredig newydd.”

Mae’r newidiadau arfaethedig i Wasanaeth Gwylwyr y Glannau yn cynnwys sefydlu dwy Ganolfan Gweithrediadau Morol a fydd yn cael eu rhwydweithio’n genedlaethol gyda systemau gwybodaeth gwell, yn ogystal a phum is-ganolfan yn ystod y dydd a fydd yn gweithio ochr yn ochr a chanolfan 24 awr a fydd yn rheoli Cynllun Gwahanu Traffig y Sianel.  

Cafodd yr ymgynghoriad “Amddiffyn ein Moroedd a’n Glannau yn yr 21ain Ganrif” ei lansio ym mis Rhagfyr 2010, ac mae disgwyl iddo ddod i ben bellach ar 5ed Mai 2011.

Published 21 March 2011