Datganiad i'r wasg

Gweinidog Swyddfa Cymru’n canmol gwaith Canolfan Cyfeirio Ymosodiadau Rhywiol Gogledd Cymru

Mae Canolfannau Cyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARCs) yn chwarae rol amhrisiadwy wrth gefnogi ac annog dioddefwyr ymosodiadau rhywiol i riportio…

Cyhoeddwyd hwn o dan y 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Canolfannau Cyfeirio Ymosodiadau Rhywiol (SARCs) yn chwarae rol amhrisiadwy wrth gefnogi ac annog dioddefwyr ymosodiadau rhywiol i riportio’r drosedd, meddai David Jones, Gweinidog Swyddfa Cymru yn ystod ei ymweliad a SARC Gogledd Cymru.

Cyfarfu Mr Jones a rhai o’r asiantaethau sy’n ymwneud a’r ganolfan, a chlywodd o lygad y ffynnon am y gwasanaethau mae’r ganolfan yn eu darparu i ddioddefwyr ymosodiadau rhywiol.

Mae’r SARC, a agorwyd yn 2009, yn darparu lleoliad un stop lle gall dioddefwyr ymosodiadau rhywiol dderbyn triniaeth feddygol a chyngor.  Mae hefyd yn cynorthwyo ymchwiliadau’r heddlu, gyda chyfleusterau o’r radd uchaf ar gyfer archwiliad fforensig.

Yn siarad yn dilyn ei ymweliad, dywedodd David Jones:  Gall troseddau ymosodiadau rhywiol achosi niwed dwys a hirbarhaol i ddioddefwyr.  Dyna pam y mae mor bwysig i ddioddefwyr allu cael mynediad at gyngor a gwasanaethau proffesiynol o’r ansawdd uchaf i’w cefnogi.

“Mae Canolfannau Cyfeirio Ymosodiadau Rhywiol yn darparu cyfleusterau ardderchog, ac yn cynnig cefnogaeth arbenigol gan ystod o asiantaethau i ddioddefwyr mewn lleoliadau ledled Cymru, enghraifft o weithio gyda phartneriaid yn effeithiol, gan sicrhau bod anghenion y dioddefwr, yn briodol, yn cael y flaenoriaeth uchaf.  Mae SARC Gogledd Cymru yn esiampl wych o asiantaethau, fel Heddlu Gogledd Cymru, GEG , byrddau iechyd lleol ac elusennau yn gweithio gyda’i gilydd i ddarparu gwasanaeth campus i ddioddefwyr y drosedd drawmatig hon.

“Mae llawer o ddioddefwyr, am ba bynnag reswm, yn penderfynu peidio riportio’r drosedd.  Mae’r amgylchedd anfygythiol a ddarperir gan SARCs yn chwarae rol allweddol wrth annog dioddefwyr i riportio’r drosedd, ac yn cynyddu’r gyfradd ddarganfod yn sylweddol.  Roedd ymweliad heddiw yn gyfle i mi glywed mwy am waith y ganolfan ac i weld a’m llygad fy hun sut mae’r dull aml-asiantaethol yn llwyddo i ddarparu ystod gynhwysfawr o wasanaethau.”

Cyhoeddwyd ar 18 August 2010