Datganiad i'r wasg

Gweinidogion Swyddfa Cymru yn croesawu’r cyhoeddiad ynghylch datblygu Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni heddiw

This was published under the 2010 to 2015 Conservative and Liberal Democrat coalition government

Mae Gweinidogion Swyddfa Cymru wedi croesawu’r cyhoeddiad heddiw y bydd Prifysgol Abertawe yn dod ynghyd a’r cwmni tanwydd enfawr BP a Tata …

placeholder

Mae Gweinidogion Swyddfa Cymru wedi croesawu’r cyhoeddiad heddiw y bydd Prifysgol Abertawe yn dod ynghyd a’r cwmni tanwydd enfawr BP a Tata Steel i greu Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni fel rhan o bartneriaeth gwerth £38 miliwn.

Cafodd y cyhoeddiad ei wneud gan Weinidog y DU dros Brifysgolion a Gwyddoniaeth, David Willetts, heddiw fel rhan o gynllun ehangach gwerth £1 biliwn a fydd yn gweld saith o bartneriaethau newydd rhwng prifysgolion a busnesau’n cael eu lansio ar draws y DU.

Daw’r hwb ariannol o Gronfa Buddsoddi Partneriaeth Ymchwil y DU, a fydd yn darparu’r cyllid i gefnogi datblygu cyfleusterau a phrosiectau newydd mewn meysydd sy’n cynnwys gwyddorau bywyd, ynni a gweithgynhyrchu uwch.

Cyhoeddodd Mr Willetts y bydd £38 miliwn o’r gronfa £1 biliwn yn ariannu partneriaeth rhwng Prifysgol Abertawe, British Petroleum (BP) a TATA Steel Europe i ddatblygu’r Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni yn y campws Gwyddoniaeth ac Arloesedd arfaethedig. Disgwylir y bydd tua 150 o swyddi newydd yn gysylltiedig a’r sefydliad newydd. Bydd Tata Steel hefyd yn gweithio gyda’r Brifysgol i ddatblygu Specific - y Ganolfan Peirianneg Cynnyrch Cynaliadwy ar gyfer Caenau Diwydiannol Swyddogaethol Arloesol.

Gan groesawu’r cyhoeddiad dywedodd David Jones, Ysgrifennydd Gwladol Cymru:

“Mae cyhoeddiad heddiw yn newyddion gret i Brifysgol Abertawe a Chymru drwyddi draw. Mae gan Addysg Uwch rol bwysig i ysgogi twf economaidd - o ymchwil arloesol i ddarparu gweithwyr hyfedr y mae eu hangen ar fusnesau i ddatblygu a ffynnu. Mae gan Brifysgol Abertawe enw da’n barod am ei gweithgareddau ymchwil ddwys trawiadol. Bydd y cyllid hwn yn sicrhau bod gallu ymchwil y Brifysgol yn cael ei gryfhau ymhellach a bydd yn helpu i ddenu hyd yn oed mwy o ymchwil o ansawdd uchel i Gymru.”

Dywedodd Gweinidog Swyddfa Cymru sydd a chyfrifoldeb dros addysg uwch, y Farwnes Randerson:

“Mae cyhoeddiad heddiw yn bleidlais o hyder gwerth £38 miliwn yng ngallu Cymru i gynhyrchu prifysgolion ymchwil ddwys sydd ar flaen y gad. Mae’n hanfodol ein bod yn parhau i feithrin cysylltiadau rhwng busnesau a’r byd academaidd gan fod y cysylltiadau hyn yn chwarae rhan hollbwysig yn iechyd ein heconomi. Rwyf wrth fy modd bod prifysgol o Gymru wedi cael ei chynrychioli yn yr haen gyntaf o gyllid sydd ar gael ac rwyf yn gobeithio y bydd prifysgolion eraill yn dilyn esiampl Abertawe ac yn meithrin eu cryfderau ymchwil gyda golwg ar sicrhau cyllid yn y dyfodol.”

Nodyn i Olygyddion:

I gael rhagor o wybodaeth am y buddsoddiad, tarwch olwg ar wefan yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau yma. http://www.bis.gov.uk/news/topstories/2012/Nov/investing-in-uk-science-and-research

Cafodd Cronfa Buddsoddi Partneriaeth Ymchwil y DU ei lansio’n wreiddiol gyda £100 miliwn o arian cyhoeddus ym mis Mai 2012 ac, mewn ymateb i’r nifer uchel o gynigion o ansawdd uchel, yn ddiweddar roedd y Llywodraeth wedi treblu’r cymorth cyhoeddus i £300 miliwn. Mae’n rhaid i’r holl brosiectau gynnwys cyllid preifat o ddiwydiant neu’r sector elusennol gwerth o leiaf ddwywaith y cyfraniad cyhoeddus - gan greu dros £1 biliwn o fuddsoddiad gyda’i gilydd.

Caiff Cronfa Buddsoddi Partneriaeth Ymchwil y DU ei rheoli a’i dyrannu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr, gan weithio ar y cyd a’r sefydliadau datganoledig cyfatebol. Caiff yr holl gynigion eu hasesu gan banel asesu annibynnol.

Published 1 Tachwedd 2012